با اعمال آزادی مشروط، پنج فعال فیسبوکی از زندان اوین آزاد شدند

«امیر گلستانی»، «فریبرز کاردار»، «مسعود طالبی»، «مسعود قاسم خانی» و«امین اکرمی پور» پنج فعال فیسبوکی محبوس در زندان اوین، عصر روز گذشته دوشنبه ۲۴ خرداد ماه با اعمال آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شدند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی رغم آزادی مشروط این پنج فعال فیسبوکی آنان همچنان با ۵ سال حبس تعلیقی و ممنوع الخروجی در مدت ذکر شده مواجه هستند
 
همچنین آنها می بایست جهت معرفی خود هر ماه یک مرتبه خود را به مراکز تعیین شده امنیتی یا انتظامی تا پایان دوره ۵ ساله معرفی کنند.
 
پرونده این هشت فعال فیسبوکی جهت رسیدگی و بازپرسی به شعبه شش دادسرای مقدس واقع در زندان اوین و بازپرس ناصری ارسال شد و در نهایت در خرداد ماه ۱۳۹۳ آنها به اتهام فعالیت فیسبوکی و توهین به مقدسات ومقامات از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی«مقیسه» مجموعا به ۱۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
 
دادگاه تجدیدنظر این افراد در روز یک‌شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۳ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی «عرب» برگزار شد و اعلام نتیجه این جلسه دادگاه به آینده موکول شد.
 
 
احکام صادره در دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه » برای این هشت فعال فیسبوکی به شرح زیر است:
 
امین اکرمی‌پور محکوم به ۱۳ سال و یک روز حبس تعزیری (بازداشت ۹ آذر ماه ۱۳۹۲)
 
امیر گلستانی محکوم به ۲۰ سال و یک روز ( بازداشت ۲۹ مردادماه ۱۳۹۲)
 
مسعود قاسم خانی محکوم به ۱۹ سال و نود و یک روز حبس تعزیری (بازداشت ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۲)
 
سید مسعود طالبی محکوم به ۱۵ سال و یک روز حبس تعزیری
 
فریبرز کاردار فر محکوم به ۱۸ سال و نود و یک روز حبس تعزیری
 
 مهدی ری شهری محکوم به ۱۱ سال حبس تعزیری (بازداشت ۲ آذر ماه ۱۳۹۲)
 
رویا صابری محکوم به ۲۰ سال و یک روز حبس تعزیری (بازداشت ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۲)
 
نغمه شاهسوندی شیرازی (به قید وثیقه تا کنون آزاد بوده) محکوم به ۷ سال و نود و یک روز حبس تعزیری
 
با اعمال آزادی مشروط «امیر گلستانی»، «فریبرز کاردار»، «مسعود طالبی»، «مسعود قاسم خانی» و«امین اکرمی پور عصر روز گذشته دوشنبه ۲۴ خرداد ماه از زندان آزاد شدند.
 
آزادی این افراد در حالی صورت که از دوران محکومیت «فریبرز کاردار» ۸ ماه، از «امیر گلستانی» ۱۲ماه، «مسعود قاسم خانی» ۱۰ ماه و «امین اکرمی پور» و «مسعود طالبی» هر کدام ۴ سال باقی مانده بود.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل