اعتصاب غذای مهدی و حسین رجبیان دو برادر هنرمند در زندان اوین

پس از درگیری لفظی « مهدی رجبیان» زندانی محبوس در زندان اوین، با دادیار ناظر بر زندان در شب گذشته، این هنرمند زندانی به بند هشت زندان اوین منتقل شد و در پی این انتقال «حسین رجبیان» برادر وی به همراه او در اعتراض به تغییر بند و جدا شدن از یکدیگر ازصبح چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زدند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «مهدی رجبیان» شب گذشته در پی درگیری لفظی با « رستمی پور» دادیار ناظر بر زندان با اعمال زور به بند هشت زندان اوین منتقل شد .
 
انتقال این هنرمند زندانی در حالی صورت گرفته است که «حسین رجبیان » برادر او همچنان در بند هفت زندان اوین نگهداری می شود.
 
در پی انتقال « مهدی رجبیان» به بند هشت، این دو برادر در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار ادامه محکومیت خود در کنار یکدیگر هستند.
 
پیش تر در مرحله نخست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» این دو برادر هنرمند را به همراه «یوسف عمادی» موزیسین ، هر کدام را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” به شش سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه محکوم کرد و حکم صادره از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران به سه سال حبس تعلیقی، سه سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه تقلیل یافت.
 
«حسین و مهدی رجبیان» به همراه «یوسف عمادی»، در مهرماه ۱۳۹۲ از سوی ماموران امینتی در دفتر کارشان در ساری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
 
این سه هنرمند در طول دوره بازجویی چهت اعتراف تلویزیونی تحت تهدید، شکنجه های طاقت فرسا شامل شوک الکتریکی و آزار اذیت قرار گرفتند و پس از گذشت ۱۸ روز به بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شدند. آنها در نهایت پس از سپری کردن حدود ۲ ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
 
در آذرماه ۱۳۹۴ در مرحله بدوی این سه هنرمند در دادگاه چند دقیقه ای از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام های “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام” هر کدام به شش سال حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شدند.
 
دادگاه تجدیدنظراین سه هنرمند نیز در اول دی‌ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست« قاضی بابایی» برگزار شد.
 
در همه مراحل رسیدگی به پرونده ، این سه هنرمند از داشتن وکیل محروم بودند.
 
« حسین رجبیان» فیلمساز و« مهدی رجبیان» موزیسن صبح روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزیری، خود را به زندان اوین معرفی کردند.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل