بازداشت آرام وفواد زندی دو فعال کارگری

آرام وفواد زندی دو فعال کارگری توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.

بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، ظهر روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه۱۳۹۴ آرام وفوادزندی دوفعال کارگری شهر سنندج ،با یورش ماموران لباس شخصی به منزل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر هیچگونه اطلاعاتی از علت بازداشت و مکان کنونی این دوفعال کارگری دردست نمی باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل