شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد

ساعت ۱۰ شب روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مامورین امنیتی به درب منزل شاپور احسانی راد مراجعه و وی را بنا بر حکم دادستانی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا بازداشت کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از اتحادیه آزاد کارگران شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از فعالین کارگری محبوب در میان کارگران ساوه، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از چهره ها و رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران است که طی هفته های گذشته دوشادوش کارگران اعتصابی نورد لوله صفا، برای موفقیت این اعتصاب بر حق کارگری تلاش سترگی را انجام داده است.

اعتصاب کارگران نورد لوله صفا امروز وارد بیست و هفتمین روز شد. این اعتصاب نه به تحریک شاپور و اتحادیه آزاد کارگران ایران، بلکه به دلیل عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد و عدم واریز ۱۷ماه بیمه کارگران این کارخانه آغاز شد و بدلیل سماجت و زورگوئی های کارفرما که حتی حاضر به پرداخت یکماه از ۵ ماه دستمزد معوقه این کارگران نیست ادامه دارد.

کارخانه نورد لوله صفا از روز ۲۲ اردیبهشت ماه و بدنبال وعده های دروغین کارفرما که حاضر به پرداخت حتی یکماه از دستمزد معوقه این کارگران نشد، در اشغال کارگران اعتصابی است.

بازداشت شاپور احسانی راد از سوی مامورین امنیتی، تلاشی از سوی دولت و کارفرما برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران نورد لوله صفا و وادار کردن این کارگران به کار با شکم گرسنه است. تحمیل چنین درجه ای از بردگی بر کارگران نورد لوله صفا، اوج رذالت و کثافت سرمایه داری حاکم بر ایران است که بی تردید نه تنها باعث خاموشی اعتراضات کارگری نخواهد شد بلکه بیش از پیش طبقه کارگر ایران را به مثابه یک طبقه عظیم اجتماعی به مصافی تعیین کننده بر علیه وضعیت موجود خواهد کشاند.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل