غالب حسینی احضار شد

غالب حسینی، فعال کارگری طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، غالب حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طی تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار شد.

به گفته منابع مطلع به کمپین “او می بایست فردا به اداره اطلاعات نیروی انتظامی مراجعه کند”.

غالب حسینی تا کنون چندین بار از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شده است.

روز هشتم اردیبهشت ۹۷ خالد حسینی، شریف ساعدپناه، حبیب الله کریمی، غالب حسینی  و مظفر صالح‌نیا طی احضاریه‌های جداگانه به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج احضار شدند.

غالب حسینی پیش تر در سال ۱۳۹۲ در محل کار خود از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و پس از گذشت ۵۴ روز بازداشت در اداراه ی اطلاعات، با قید وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

وی در روز دوشنبه ۳۱تیر ماه ۱۳۹۲در دادگاهی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی به ۱سال حکم تعزیری و ازحیث تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حکم تعزیری و در مجموع به ۱٨ ماه حبس محکوم گردید که در نهایت دادگاه تجدید نظر به جهت عضویت در کمیته هماهنگی وی را تبرئه و از حیث تبلیغ علیه نظام ۶ ماه حکم تعزیریرا تایید کرد.

غالب حسینی در روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۳ پس از اعلام شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج، برای گذراندن ۶ ماه حکم تعزیری، خود را به دادگاه معرفی وسپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

این فعال کارگری درروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳ پس از سپری کردن دوران محکومیت ۶ ماهه ی خود، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل