جلسه بازپرسی حسین رمضان پور، فعال صنفی معلمان برگزار شد

حسین رمضان پور، عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از بابت پرونده جدید خود در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انفلاب بجنورد تفهیم اتهام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ،جلسه بازپرسی حسین رمضان پور از بابت پرونده جدید در روز سه شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰، از سوی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انفلاب بجنورد برگزار شده است.

آقای رمضان پور، در این جلسه از بابت اتهام های “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

این فعال صنفی معلمان در جلسه مذکور دفاعیات خود را از بابت اتهام های انتسابی ارائه داده است.

حسین رمضان پور پس از پایان جلسه با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی و به صورت موقت آزاد شد.

او در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت پرونده ای دیگر توسط دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهام های”اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۸ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر به ۴ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیریدر خصوص این شهروند قابل اجرا است.

حسین رمضان پور در تیرماه سال ۹۸ در بخش دیگری از پرونده مذکور از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان از بابت اتهام “توهین به مسئولین نظام” به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد .

حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تاییدشد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل