استان خوزستان؛ سه شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سوسنگرد بازداشت شدند

ولید مغینمی، حمود حصناوی و مرتضی مرمضی

نیروهای امنیتی در شهرستان سوسنگرد، ولید مغینمی، حمود حصناوی و مرتضی مرمضی، را بازداشت کردند. این افراد در جریان اعتراضات اخیر استان خوزستان بازداشت شده اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۲۳ اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۱، ولید مغینمی فرزند حمید، حمود حصناوی  فرزند سعید، مرتضی مرمضی فرزند زهیر، شهروندان ساکن روستای حجیه از توابع سوسنگرد در استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.‌

کریم دحیمی، در خصوص این بازداشتها به حقوق بشر در ایران گفت:”ماموران امنیتی با یورش به منازل شخصی این افراد در روستای حجیه از توابع شهرستان《خفاجیه》سوسنگرد در استان خوزستان این افراد را که به گرانی و تورم و نبود فرصت شغلی هستند بازداشت کردند.”

بازداشت گسترده شهروندان ساکن مناطق استان خوزستان و هویت؛ علی عفراوی، محمد عفراوی، الیاس عفراوی، احمد صیاحی، عطیه مغینمی، جمعه سواری، هادی شامری، رسول ملیانی، عباس ملیانی، سید حمود الوالهیل، قاسم اسدی، حسین مغینمی، جاسم بحرانی، هاشم بحرانی، محمد طرفی، عادل حمادی، مصطفی چلداوی، عباس چلداوی، عماد سواری و سعید دحیمی، شهروندان بازداشت شده در استان خوزستان را اطلاع رسانی کرده بود.‌

لازم به ذکر است، جملگی افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند.

از حدود یک هفته قبل تجمعاتی بصورت هماهنگ در اعتراض به گرانی، تورم و افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات در شهرهای کشور در حال برگزاری است و نیروهای امنیتی و انتظامی با سرکوب و بازداشت شهروندان در صدد مقابله با شهروندانی هستند که خواسته آنها حقوق از دست رفته شان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل