دادسرای زندان اوین، مسعود باستانی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای احضار شد

مسعود باستانی

دادسرای زندان اوین، مسعود باستانی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را احضار کرد.‌ ماموران امنیتی پیش‌تر با یورش به منزل شخصی این روزنامه نگاربرخی از وسایل شخصی وی را ضبط و با خود برده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ صبح روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱، مسعود باستانی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شد.

همچنین، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی مسعود باستانی، پس از تفتیش برخی وسایل شخصی از قبیل لپ تاب همسر این روزنامه نگار را توقیف کرده و با توجه به عدم حضور منصور باستانی او را به دادسرای زندان اوین احضار کرده بودند.‌

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.   / امتداد

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل