احضار خالدحسینی فعال کارگری به اداره اطلاعات سنندج

خالد حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری طی تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی و به نقل از کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، این فعال کارگری روز یکشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۴طی تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار وبه مدت ۲ ساعت درخصوص کمیته هماهنگی و اول ماه مه روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار گرفت.
خالد حسینی در طی بازجویی ضمن تاکید بر استقلال کمیته هماهنگی از عضویت خود در این کمیته دفاع کرد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید