بازداشت رضا امجدی فعال کارگری در سنندج

رضا امجدی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در محله حسن آباد سنندج توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، بازداشت این فعال کارگری در حالی صورت گرفته است که در آستانه روز جهانی کارگر تعدادی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی همانند یوسف آب خرابات، واحد سیده، ریبوار عبداللهی، کورش بخشنده، حامد محمودنژاد، نظام صادقی، حسن رسول نژاد، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، فرزاد مرادی نیا و همچنین فعالین کارگری آرام و فواد زندی یا در زندان هستند و یا در زیر حکم سنگین قرار دارند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید