درگیری زندانیان جرایم مالی با زندانیان سیاسی در بند هفت زندان اوین

شب گذشته چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه، درگیری میان زندانیان جرایم مالی و زندانیان سیاسی و مدنی در بند ۷ زندان اوین صورت گرفته و بنا به گزارش های رسیده، حدود۲۰ تن به بهداری  زندان منتقل و تاکنون به علت قطع ارتباط زندانیان با یکدیگر در کریدورها، تعین وقت هواخوری ها مشخص نیست.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بنا به گزارش های رسیده از زندان اوین در گیری در بند ۷ این زندان در شب گذشته با توهین، فحاشی و سردادن شعار از سوی زندانیان جرایم مالی آغاز و سپس با یورش و ضرب و شتم زندانیان سیاسی و مدنی و حضور گارد زندان جهت جلوگیری از درگیری پایان گرفته است.
یک منبع کاملا آگاه در گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته ” زندانیان جرایم مادی به طور فیزیکی به زندانیان سیاسی حمله کرده و حدود ۲۰ زندانی را راهی بهداری این زندان کرده‌اند.”
این منبع آگاه در ادامه افزود ” درگیری صورت گرفته با برنامه ریزی قبلی و تحریک زندانیان جرایم مادی از سوی «سید جعفر خاتمی»، مسوول اندرزگاه ۷ صورت گرفته است.”
این منبع آگاه در خاتمه افزود ” «سعید رضوی فقیه» زندانی سیاسی در پی جراحت سریعا به بهداری منتقل شده است”
تا لحظه تنظیم خبر اطلاعات دقیقی از اسامی زندانیان دیگر منتقل شده به بهداری در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید