حمایت از خواست‌های معلمان، پرستاران و کارگران

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران

شرایط زندگی مزدبگیران در ایران روزبه‌روز دشوارتر میشود و فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می‌گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراضهای گستردهتر دست زدهاند .
کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواستهای بحق این زحمتکشان، خواهان آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل آنها برای دستیابی به حقوق صنفی و انسانی‌شان است.
کانون نویسندگان ایران
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل