ارسال پرونده داوود رضوی به دادگاه تجدید نظر

پرونده حکم ۵سال حبس «داوود رضوی» از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی به نقل از سندیکای شرکت واحد، داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در ۲۳ دی ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به علت فعالیت های سندیکایی مورد محاکمه قرار گرفته بود از سوی همین شعبه برای ابلاغ رای به دادگاه انقلاب احضار گردید.
 
داود رضوی به همراه وکیلش آقای صالح نیکبخت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردند و از سوی این شعبه حکم ۵سال زندان به نامبرده و وکیل مدافعش ابلاغ گردید، هر چندآقای صالح نیکبخت وکیل مدافع محترم رضوی در دادگاه بدوی لایحه دفاعیه بسیار محکمی با استناد های قانونی به قاضی ارائه دادند اما متاسفانه نه تنها توجه ای از سوی قاضی به این استناد ها نگردیده بلکه در حکم صادره علیه این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وکیل مدافع محترم را هم در رده متهم پرونده قرار داده و ایشان را متهم به انکار جرم اجتماع و تبانی، موکلشان کرده اند آقای صالح نیکبخت در لایخه دفاعیه بدوی و هم در لایحه دفاعیه ای که روز شانزدهم اسفند ماه به دادگاه تجدید نظر ارائه کرده اند نه تنها به قانونی بودن فعالیت های سندیکایی اشاره کرده اند بلکه با دلایل و مدارک مستند و قانونی و حقوقی هر دو اتهام رضوی را مبنی بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی را بطور کامل رد کرده اند و در خواست تبرئه این عضو سندیکای شرکت واحد را داشته اند که امیدورایم در دادگاه تجدید نطر به دفاعیات وکیل مدافع توجه بیشتری گردد و این فعال سندیکایی از اتهامات وارده تبرئه بشود.
 
رضا شهابی عضو دیگرهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که به ۶سال حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فعالیت های سندیکایی محکوم شده است ،بیش از ۵سال از دوران محکومیتش می گذرد و هم اکنون در مرخصی استعلاجی برای درمان جراحی های متعدد گردن و کمر که در دوران زندان برایش بوجود آمده خارج از زندان بسر میبرد، از سوی شعبه ۲۶مجددا به یک سال حبس محکوم گردیده که مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد که قبلا از سوی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب برای همین فعالیت های کارگری و سندیکایی به ۳ ونیم سال محکوم شده بود در سال ۹۰ بعد از تحمل تمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد که مجددا در نیمه های شب ۸ اردیبهشت ۹۴ هم زمان با داود رضوی در منزل شخصی اش دستگیر گردید و با قرار صدمیلیونی از بند ۲۰۹بعد از ۲۲ روز آزاد شد و قرار بود در سوم اسفد ماه ۹۴با همان اتهامات تبانی و اجتماع و اخلال در نظم عمومی در شعبه ۲۶ مورد محاکمه قرار گیرد که با توجه به بیمار بودن ابراهیم مددی، آقای صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای مددی با ارائه مدارک پزشکی از دادگاه در خواست تجدید تاریخ دادگاه را کردند که مورد موافقت قاضی قرار گرفت ودادگاه ابراهیم مددی این فعال سندیکایی قرار شده اواخر فروردین ماه سال ۹۵ انجام شود که هنوز تاریخ دقیق آن از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مشخص نگردیده است.
 
اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد در دو سال گذشته مرتبا از سوی عوامل امنیتی ،اطلاعاتی و حراست و مدیریت شرکت واحد تحت فشار و تهدیدهای بیشماری قرار گرفته اند که هم اکنون ۶تن از اعضای این سندیکا بنام های رضاشهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری، از سوی کارفرما چندین سال است که از کارشان اخراج گردیده اند هر چند که بارها از مراجع قضایی توانسته اند رای بازگشت بکار بگیرند اما با توصیه های عوامل امنیتی و مدیریت شرکت واحد هنوز نتوانسته اند بکارشان بازگردند و پرونده شان در دیوان عدالت اداری همچنان مفتوح می باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید