علی اکبر باغبانی، عضو کانون صنفی معلمان آزاد شد

«علی اکبر باغبانی»، عضوکانون صنفی معلمان و معلم زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با پایان یافتن دوران محکومیت خود و با نظر دادستانی عمومی تهران با قرار وثیقه تا پیش از اعزام به تبعیدگاه به مرخصی اعزام و پس از آن به شهرستان زابل تبعید خواهد شد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال صنفی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» در خصوص پرونده سال ۱۳۸۹ خود به اتهام «عضویت در کانون صنفی معلمان» و «شرکت در تجمعات صنفی» به یک سال حبس و ده سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شده بود .
 
با پایان یافتن دوران محکومیت وی ،بنابر نظر دادستانی عمومی تهران تاقبل از اعزام به تبعیدگاه با قرار وثیقه در مرخصی کوتاه مدت خواهد بود و پس از آن به شهرستان زابل تبعید خواهد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید