در آستانه روز جهانی کارگر؛ دو فعال کارگری زندانی دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند

«جعفر عظیم زاده» و «اسماعیل عبدی» دو فعال کارگری زندانی، امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در آستانه روز جهانی کارگر، دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو فعال کارگری زندانی، ظهر روز جاری جمعه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، طی نامه‌ای اعتصاب غذای اعتراضی خود را به مسوولین بند ۸ زندان اوین اعلام کردند.

از جمله دلایل اعتصاب غذای نامحدود «جعفر عظیم زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و «اسماعیل عبدی» دبیر کانون صنفی معلمان ایران در نامه‌هایی از سوی آنها آمده: «در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ایلو‌ در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زنم.» گفته شده “با توجه به مقرارات زندان مبنی بر ارایه فردی نامه‌ی زندانی به مسوولین، این دو نفر مجبور شدند نامه‌ی شروع اعتصاب غذای خود را به طور فردی تحویل مسوولین دهند.” نسخه کامل محتوای نامه اعلام اعتصاب غذای این دو فعال کارگری، در اختیار کمپین قرار گرفته که در پی می‌خوانید.

نامه‌ی جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

موضوع درخواست: اعتصاب غذا
به: ریاست بند زندان اوین

با سلام؛ بدینوسیله اینجانب جعفر عظیم زاده اعلام می‌دارم در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار «ILO» در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زنم.
جعفر عظیم زاده

نامه‌ی اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران

موضوع درخواست: اعتصاب غذا
به: ریاست بند زتدان اوین

با سلام؛ بدین‌وسیله اینجانب اسماعیل عبدی اعلام می‌دارم در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار « ILO » در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود می‌زنم.

اسماعیل عبدی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید