سه زندانى زندان رجایى شهر به انفرادیهای این زندان منتقل شدند

خالد حردانى ، مصطفى اسکندرى و سعید عابدینى به انفرادى منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، خالد حردانى ، مصطفى اسکندرى و سعید عابدینى سه زندانی سالن دوازده زندان رجایى شهر به مدت ده روز به سلول هاى انفرادى انتقال یافتند.
یکى از منابع مطلع انتقال این سه تن را مرتبط به بازرسى بندها در سال گذشته دانسته است.
بنا به اخبار رسیده نیز حشمت طبرزدی بیان کرده است که در اعتراض به انتقال این سه زندانی دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید