برای چهارمین بار شیما بابایی جهت بازجویی احضار شد

 
«شیما بابایی» فعال مدنی ۲۱ ساله دوشنبه ۲۱ تیر ماه از سوی وزارت اطلاعات به صورت تلفنی احضار شد و می بایست روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه جهت بازجویی به «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات» مراجعه کند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «شیما بابایی» فرزند زندانی سیاسی پیشین «ابراهیم (نادر) بابایی» پیش تر در شب چهارشنبه ۵ خردادماه ، پس از حضور ماموران لباس شخصی سپاه در منزل بازداشت و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.
 
«شیما بابایی» یک روز پس از بازداشت به شعبه سوم دادسرای «شهید مقدس» واقع در زندان اوین منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» از سوی بازپرس حسینی تفهیم اتهام شد.
 
او اتهام منتسب داده شده به خود را رد کرد.
 
این فعال مدنی پس ازجلسه بازپرسی در بازجویی های بعدی با اتهامات مطرح شده بیشتری از جمله «توهین به مقامات»،« توهین به نمایندگان مجلس»، « اجتماع و تبانی علیه نظام» روبر شد.
«شیما بابایی» عصر چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بند ۲-الف سپاه در زندان اوین آزاد شد.
 
«شیما بابایی» پس از آزادی با قرار وثیقه تاکنون سه مرتبه به صورت تلفنی به دفتر پیگیری ورازت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
 
این فعال مدنی روز گذشته دوشنبه ۲۱ تیر ماه نیز برای بار چهارم از سوی این نهاد احضار شد و می بایست چهارشنبه ۲۳ تیر ماه جهت بازجویی به «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات» مراجعه کند.
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید