ارائه لایحه دفاعی جعفرعظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه

در پی احضاریه شعبه چهار بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه، «جعفر عظیم زاده» که پیش تر” توسط بازپرس این شعبه تفهیم اتهام شده بود، صبح امروزمجددا” پس از یک مهلت ۱۵روزه همراه وکیل خودآقای «محمدعلی جداری فروغی» دراین بازپرسی حاضرو لایحه دفاعی خود را در به بازپرس این شعبه ارائه نمود.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، در کیفر خواستی که در دادسرای شهرستان ساوه بر علیه «جعفرعظیم زاده» تنظیم شده است به وی چهار اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “اخلال در نظم عمومی” وارد شده است. مصادیق این اتهامات در کیفرخواست مذکور کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تحریک کارگران کارخانه پروفیل ساوه به اعتصاب، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار گرفتن در راس این اتحادیه و مصاحبه و کار نوشتاری حول مسائل کارگری می باشد.
 
«جعفر عظیم زاده» در لایحه دفاعیه خود که حدود سه صفحه بود ، ضمن رد قاطع این اتهامات ، از فعالیتهای صنفی خود که مصادیق این اتهامات قرارگرفته اند دفاع نمود. همچنین از فعالیتهای اتحادیه آزادکارگران که درجهت منافع و معیشت کارگران تلاش میکند، دفاع کرده و بر حق اعتراض کارگران برای دفاع از منافع و مطالباتشان برای بهبود زندگی شان تاکید نمود.
 
«جعفرعظیم زاده» در این لایحه مجددا” برخواست اصلی خود که فعالیت های صنفی نباید با اتهامات امنیتی روبرو شود، تاکید گذاشت.
 
لام به ذکر است که بازپرس شعبه چهارم دادسرای شهرستان ساوه به آقای «محمدعلی جداری فروغی» وکیل «جعفرعظیم زاده»، اعلام کرد که فعلا” امکان دسترسی ایشان به پرونده در این مرحله وجود ندارد. درنتیجه وکیل نامبرده تا مدتی نامعلوم ، به پرونده موکل خود ،جهت مطالعه و بررسی دسترسی ندارد.
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید