احضار و بازجویی شریف ساعد پناه در اداره اطلاعات سنندج

به دنبال احضار «شریف ساعدپناه» عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط اداره اطلاعات سنندج، او ساعت ۹ صبح چهار شنبه ۳۰ تیر ماه به اطلاعات سنندج مراجعه نموده و تا ساعت یک و پانزده دقیقه بعد از ظهر مورد بازجوئی قرار گرفته است.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، «شریف ساعدپناه» به خاطر شرکت در گلگشت حمایت از «جعفر عظیم زاده» و همچنین دیدار با خانواه او در زمان اعتصاب غذا و عکس گرفتن با پلاکارد “جان جعفر عظیم زاده در خطر است” و همچنین در مورد اتحادیه آزاد کارگران ایران زیر فشار و بازجوئی بازجویان اداره اطلاعات قرار داشته است. بازجویان علاوه بر اعمال این فشارها، از شریف خواسته اند که تعهد بدهد در هیچ تجمعی شرکت نکند.
 
پیش از« شریف ساعد پناه»، «هاشم رستمی» از فعالین شناخته شده کار گری در شهر سنندج و «مظفر صالح نیا» از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز به دلیل فعالیت های مشابه ساعد پناه توسط مامورین اطلاعات به مدت بیش از بیست روز بازداشت و تحت بازجویی و اعمال فشار قرار گرفته بودند.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل