نظام صادقی فعال کارگری بازداشت شد

نظام صادقی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، روز گذشته چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه بعدازظهر نظام صادقی فعال کارگری که به همراه همسر خود از ترمینال شهر سنندج عازم شهر محل سکونت خود اشنویه بود توسط چندین مامور لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت.
تا لحظه تنظیم این خبر هیچگونه اطلاعاتی از علت بازداشت و مکان کنونی وی دردست نمی باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید