درخواست دادستان جهت قطع دست ۲ سارق

دادستان در کیفر خواست خود تقاضای قطع دست برای دو سارق نموده است. قرار است به‌زودی قضات شعبه هشتم درباره اینکه سرقت‌های متهمان از مصادیق سرقت‌های حدی است یا نه تصمیم‌گیری کنند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از همشهری، دادستان برای این پرونده ۲ سارق درخواست صدور حکم قطع دست کرده است. در جلسه محاکمه که صبح دیروز در شعبه هشتم به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد، درحالی‌که تنها یکی از متهمان در دادگاه حاضر شده بود، ابتدا نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: “متهمان در همه مراحل تحقیقات به ارتکاب سرقت اعتراف کرده‌اند و از سویی هر دو متهم سوابق متعدد کیفری در پرونده‌شان ثبت شده است، از این‌رو اعمال متهمان مصداق سرقت مستوجب حد تشخیص داده شده و درخواست قطع‌ید برای آنها دارم.”
 
در ادامه رئیس دادگاه اتهام ۱۲فقره سرقت و تخریب اموال را به متهمی که در دادگاه حاضر بود تفهیم کرد و از او خواست از خودش دفاع کند.
 
در پایان این جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و قرار است به‌زودی درباره اینکه سرقت‌های متهمان از مصادیق سرقت‌های حدی است یا نه تصمیم‌گیری کنند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید