ارجاع پرونده دو فعال کارگری به شعبه ۴ بازپرسی

«محمد علی جداری فروغی» وکیل « جعفر عظیم زاده» و «شاپوراحسانی راد» گفته است دادگاه موکلانم در روز جاری تشکیل نشد و پرونده به دلیل وجود نواقص و ایرادات در کیفرخواست، جهت رفع نقص به شعبه ۴ بازپرسی ارسال شد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدعلی جداری فروغی»، وکیل «جعفر عظیم زاده» و «شاپور احسانی راد» در تماس تلفنی با ایلنا از عدم برگزاری دادگاه موکلانش خبر داده است.
 
«محمد علی جداری فروغی» در این تماس تلفنی گفته: روز جاری ۱۴ شهریور، ساعت ۱۰صبح طبق قرار قبلی، به شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه مراجعه کردیم که ریاست دادگاه به دلیل وجود نواقص و ایرادات در کیفرخواست، پرونده را جهت رفع نقص به شعبه ۴ بازپرسی ارسال کرد.
 
او افزود: از آنجا که پرونده مطروحه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه نیز به بازپرسی عودت داده شده، همراه موکلان به بازپرسی مراجعه و مدیر دفتر بازپرسی اظهار داشت در صورت نیاز احضاریه فرستاده خواهد شد.
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید