رفتار وحشیانه و فشار علیه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان

زندانیان سیاسی در زندان زاهدان تحت شدیدترین فشارهای غیر انسانی زندانبانان این زندان قرار دارند. بطوری که این رفتارها به امری عادی روزانه تبدیل شده است.
 
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، اکثر زندانیان سیاسی بیمار در این زندان از درمان محروم هستند، و با هر اعتراضی نسبت به شرایط غیر انسانی خود با انتقال به بند قرنطینه و شکنجه های غیر انسانی مواجه می شوند.
 
یکی از زندانیان این زندان به “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” گفت که فشارها ،اذیت و آزارها و محدودیتها توسط خسروی رئیس زندان، غلامی رئیس اطلاعات زندان و یوسفی رئیس بهداری زندان علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود. این افراد از مسوولانی می باشند که در اعدام، شکنجه و اذیت و آزار زندانیان نقش مستقیم دارند و دستورات ماقامات بالا را اجرا می کنند.
همین منبع افزود که گارد زندان به صورت متناوب به سلولها یورش میبرد و آنها را مورد ضرب و جرح و توهین قرار میدهند و حداقل وسایل شخصی زندانیان را تخریب و یا با خود میبرند. این منبع همچنین گفت که نهادهای امنیتی و مسوولان قضای وضعیت این زندان را به وخامت کشانده و فشارهای خود را بر زندانیان سیاسی افزایش داده؛ از جمله آلوده و خطرناک کردن فضای زندان با استفاده از پخش مواد مخدر و اجیر کردن کسانی که سابقه جنایی دارند، به طوری که روزانه در موقع هواخوری مزاحم زندانیان سیاسی میشوند.
 
در آخرین نمونه این فشارها ، صبح روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه، زندانبانان این زندان، به زندانیان سیاسی بند ۴ یورش بردند . آنها در ابتدا تمامی زندانیان سیاسی را تحت عنوان بازرسی بدنی مورد اذیت و آزار قرار دادند و آنها را به محوطه زندان منتقل کردند. سپس به سلولهای زندانیان یورش بردند و وسایل شخصی آنها را تخریب کرده و به هم ریختند . پس از رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی و تخریب وسایل شخصی زندانیان، خلیلی معاون اطلاعات زندان به مسجد زندانیان سیاسی اهل سنت و زندانیان بلوچ در این بند یورش برد و و قرآن ها وکتب مذهبی را پرتاب نمود و قفسه کتابهای مسجد و موکت مسجد را نیز تخریب کرد .
 
از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات زندانیان سیاسی را فرامیخوانند و برای ساعتهای متمادی آنها را مورد بازجویی و توهین و ضرب و شتم قرار میدهند. گفته میشود بازجویان وزارت اطلاعات و مسئولان زندان شرایط غیرانسانی و طاقت فرسایی علیه زندانیان به طور عام و به ویژه علیه زندانیان سیاسی بوجود آورده اند.
 
لازم به ذکر است که در بند ۳ و ۴ زندان زاهدان زندانیان سیاسی محبوس هستند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید