مریم مقدسی ۶ سال محروم از مرخصی

یکی از زندانیان سیاسی کُرد بە نام «مریم مقدسی» علی‌رغم گذشت شش سال از دوران محکومیتش همچنان از امکان مرخصی محروم می‌باشد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم مقدسی زندانی سیاسی زندان اوین، علی‌رغم گذشت ۶ سال از دوران محکومیتش همچنان از امکان مرخصی محروم می‌باشد.
بر پایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، مریم مقدسی علی‌رغم سپری نمودن بیش از ۶ سال از دوران محکومیت ٩ سالە خود، همچنان از امکان برخوردار نبودە و با مخالفت مسئولین زندان اوین تهران روبرو شدە است.
 
maryam-moqadasi-kampain-info
مریم مقدسی

این زندانی سیاسی زن، طی چندسال گذشتە نیز از بیماری رنج بردە است.

 
این زندانی سیاسی، طی مدت سپری شدە چندین بار جهت اعتراض بە نبودن حق مرخصی و نامناسب بودن زندان و نبود امکانات بهداشتی، دست بە اعتصاب غذا زدە است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید