‎ قطع گاز و نبود آب گرم در فصل سرما؛ عدم پاسخ مسوولان زندان اوین

با شروع فصل سرما بار دیگر زندانیان زندان اوین با مشکل نبود آب گرم و وسایل گرمایشی و قطع گاز روبەرو شدەاند.

‎به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، زندانیان زندان اوین در حالی احکام خود را می گذارند که از حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده و روز بروز محدودیت ها و عدم امکانات بهداشتی و رفاهی “افزایش” می یابد. با شروع سرما و به علت قطع گاز زندانیان این زندان با نبود آب گرم و وسایل گرمایشی مواجه شدەاند.

‎یک منبع مطلع در این باره به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت که با سرد شدن هوا و بخصوص در روزهای گذشته، یک روز در میان گاز زندان قطع شده و زندانیان به دلیل سرما خیلی تحت فشار هستند.

‎این منبع همچنین گفت «به عنوان مثال در بند هشت آب سرده واسه حمام،اتاقها وقتی گاز قطع میشود به سردخانه تبدیل میشه و جالبه اینکه پنج شنبه و جمعه دکتر کشیک هم ندارند و با توجه به اینکه خیلی ها از سرما مریض شدەاند، اما باید صبر کنند تا شنبه که دکتر بیاد»

‎گفتنی است که زندانیان بارها در طول هفته گذشته به مسوولان زندان اوین به خاطر قطع گاز در این بند اعتراض کردەاند که هیچ نتیجەای در بر نداشته است.
ازسوی دیگر زندانیان به دلیل غیر قابل استفاده بودند غذای زندان ناچار هستند که از فروشگاه زندان مواد غذایی که چند برابر قیمت مممول را خریداری کنند و با اجاق گازی که در بند موجود است خود اقدام به پخت غذای ساده کنند که با قطع شدن گاز امکان پخت غذای ساده نیز از زندانیان سلب شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید