قطع انگشتان دست دو زندانی در ارومیه

صبح روز یکشنبه ۵ دی ماه ۴ انگشت دستان راست دو زندانی با اتهام سرقت در زندان ارومیه قطع شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۵ دی ماه ۴ انگشت دستان راست دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به اتهام سرقت قطع شد.
 
این دو زندانی که نسبت برادری با هم دارند “فرامرز و مجید بی‌غم” نام داشته و در سال ۱۳۹۰ به اتهام سرقت بازداشت و به قطع دست و رد مال محکوم شده بودند.
 
در هنگام اجرای این حکم به دستور دادستان ارومیه زندانیانی که اتهام مشابه داشتند جهت آنچه «درس عبرت» عنوان شد به محل اجرای حکم آورده شده و شاهد قطع انگشتان دست این دو زندانی بودند.
 
این دو زندانی پس از اجرای حکم برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید