رامین حسین‌پناهی به اطلاعات سنندج منتقل شد / احتمال مرگ وی در اثر شکنجه وجود دارد

بازداشت «رامین حسین‌پناهی»، «افشین حسین‌پناهی»، «زبیر حسین‌پناهی» و «احمد حسین‌پناهی» استمرار داشته و «انور حسین‌پناهی» هم در بازداشت خانگی به سرمیبرد. خانواده‌ی رامین هم بعد از انتقال وی به بازداشتگاه اطلاعات سنندج، در رابطه با احتمال مرگ او در اثر شکنجه خبر دادند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانواده آقای حسین پناهی اعلام کردند که رامین در حالی که بشدت زخمی بوده و از ناحیه کلیه و کمر مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته به بیمارستان سپاه پاسداران در تهران منتقل که بعد از چند روز بنابه درخواست و فشار وزارت اطلاعات در سنندج به بازداشتگاه این اداره در سنندج انتقال و تا کنون تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار دارد
 
‎ بنابه گفته خانواده رامین حسین پناهی، رامین تحت شدیدترین فشار و شکنجه ها قرار دارد، بطوری که کلیه چپ خود را از دست داده و با ادامه این شکنجه ها امکان مرگ وی وجود دارد، بنا بە اخبار رسیدە به این خانواده ، وزارت اطلاعات در نظر دارد ایشان را وادار بە اعتراف دروغین نمود و باشکنجە و تهدید وی را بە مصاحبە تلویزیونى وادارد .سناریوی فرسودە و غیراخلاقی خود را باردیگر بە نمایش بگذارد کە جمهوری اسلامی بە آن شهره جهان است.
خانواده حسین پناهی می گویند که رامین جوانی بیست و دو سالە است کە زخمی و سە گلولە بە بدنش اصابت کرده است . با این وضعیت در زیر فشار شدید و شکنجە غیری انسانی قرار گرفتە است.
‎ خانواده این زندانی سیاسی همچنین می گویند که از همین رو بیم آن می رود که جان رامین با توجه به شدت جراحاتی که داردخ و سابقه خشونت باری که از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی سراغ دارند، بطور حتمی در خطر جدی باشد.
خانواده حسین پناهی در پایان از کلیه نهادها و مجامع بین المللی و از جملە کسانی که همواره از آنها حمایت کردەاند، خواسته اند که با مداخله جدی و موثر از وقوع یک فاجعه دیگر برای خانواده ما جلوگیری کنند
 در روزهای گذشته سازمان عفو بین‌الملل هم خواستار رسیدگی به وضعیت رامین حسین پناهی و آزادی سایر بازداشت‌شدگان پس از واقعه‌ی سنندج شده و بازداشت پنج تن از اعضای خانواده‌ی حسین‌پناهی پس از درگیری اخیر سنندج را به مثابه‌ی «ناپدیدشدن اجباری» قلمداد کرده و از مقامات ایرانی خواسته بود تا هر چه سریعتر به آزادی سایر افرادی که صرفا بخاطر نسبت خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند اقدام کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید