اعدام ۵۵ نفر در کمتر از سه هفته و سکوت رسانه ها

کمیته بین المللی علیه اعدام در اطلاعیه ای، ضمن اعلام خبر اجرای احکام اعدام ۵۵ نفر در کمتر از در کمتر از سه هفته در زندانهای ایران، از رسانه های فارسی زبان خواسته تا به سکوت رسانه ای در برابر این موضوع خاتمه دهند.

متن کامل این اطلاعیه  به کمپین دفاع از زندانیان ارسال شده  است که در پی می‌آید:

جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق لوزان و نوشیدن جام زهر دوم، دست به کشتار زندانیان زده است. بسیاری از خانواده‌ها از احتمال اعدام فرزندان خود حرف می‌زنند و تعدادی میگویند برای ملاقات آخر به آن‌ها گفته‌اند به زندان‌ها مراجعه کنند.

در اینجا یک فیلم کوتاه از اعتراض خانواده‌هایی را برای شما ارسال می‌کنیم که به دست‌کمیته بین‌المللی علیه اعدام رسیده و خانواده‌های نگران در مقابل دادسرای کرج را در روز یکشنبه ۲۱ فروردین نشان می‌دهد که برای نجات جان عزیزان خود می‌غرند و اعتراض می‌کنند. همین خانواده‌ها روز یکشنبه بعدازظهر به ملاقات آخر ۸ نفر از عزیزان خود رفتند و شب را تا صبح حدود ۱۰۰ نفر در مقابل ندامتگاه مرکزی کرج بسر بردند و علیرغم این اعتراضات صبح زود پیکرهای عزیزان خود را تحویل گرفتند.

این روزشمار اعدام‌ها در فروردین‌ماه است که ما مطمئن هستیم کل اعدام‌ها را شامل نمی‌شود. چرا که خبر اعدام‌ها به زحمت به بیرون درز می‌کند و بسیاری از اعدام‌ها مخفیانه است و رسانه‌های داخلی آن‌ها را اعلام نمی‌کنند.

۶ فروردین ۳ نفر زندان وکیل‌آباد مشهد

۹ فروردین ۱ نفر زندان شیراز

۱۰ فروردین ۲ نفر زندان بوشهر

۱۱ فروردین ۱ نفر دیزل آباد کرمانشاه

۱۵ فروردین ۱ نفر زندان زابل

۱۶ فروردین ۴ نفر شیراز

۲۰ فروردین ۲ نفر بندرعباس

۲۲ فروردین ۱۱ نفر رجایی شهر

۲۲ فروردین ۸ نفر ندامتگاه مرکزی کرج

۲٣ فروردین ۲ نفر عادل‌آباد شیراز

۲٣ فروردین ١ نفر در مهریز

۲۴ فروردین ۴ نفر در زندان اصفهان

۲۵ فروردین ۱۵ نفر در قزل‌حصار و ۲ نفر در زندان عادل‌آباد شیراز

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید دست‌کم ۵۵ نفر در فاصله سه هفته اعدام‌شده‌اند و این روزها خبر از اعدام دسته جمعی ده‌ها نفر به دست ما رسیده که بسیار نگران‌کننده است.

منبع مطلعی در رابطه با اعدام زندانیان محکوم به اعدام به دبیرخانه کمیته علیه اعدام گفت: «همچنان از بندها و سالن‌ها زندانیان را جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌کنند و دارند در زندان‌ها قتل‌عام می‌کنند.»

از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام از شما می‌خواهیم که سکوت خبری در مورد این اعدام‌ها را شکسته و اخبار و گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها و همچنین اعتراضات را منتشر کنید.

شکستن سکوت خبری شما، باعث می‌شود تعداد بیشتری در جریان این فجایع قرارگرفته و کار برای نجات جان محکومین به اعدام بهتر پیش برود.

نجات جان هزاران نفر محکوم به اعدام در سلول‌های مرگ جمهوری اسلامی ایران وظیفه همه‌کسانی است که این اخبار را می‌شنوند و در جریان این فجایع قرار می‌گیرند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام

۲۶ فروردین ۱٣۹۴

۱۵ آوریل ۲۰۱۵

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید