احضار چهار فعال سیاسی و مدنی به دادگاه انقلاب

نویدکامران ، بهنام موسیوند، آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی جهت تفهیم اتهام و محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نویدکامران ، بهنام موسیوند، آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی چهار فعال سیاسی و مدنی جهت تفهیم اتهام و محاکمه به ریاست قاضی صلواتی برای ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری به دادگاه احضار شدند.
پیشتر نیروهای امنیتی در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ با حضور در محل کار آرش صادقی و نوید کامران این دو فعال سیاسی را به همراه گلرخ ابراهیمی (همسر آرش صادقی) و بهنام موسیوند از دیگر فعالان سیاسی بازداشت کردند.
به‌گفته یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش فاش شود نیروهای امنیتی هنگامی که نوید کامران و بهنام موسیوند به نداشتن حکم بازداشت اعتراض کردند، با آنها ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﺍﺷﻚ ﺁﻭﺭ ﻭ تهدید اسلحه این دو فعال سیاسی ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ و پس از تفتیش محل کار ، آنها را با ضرب و شتم به مکان نامعلومی بردند. به گفته این شاهد عینی به ﮔﻠﺮﺥ ابراهیمی همسر آرش صادقی ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﺭﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻠﺮﺥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
پس از بازداشت ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﺭﺵ صادقی، ﺑﻬﻨﺎﻡ موسیوند ﻭﻧﻮﻳﺪ کامران ، پسﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻳﻦ فعالان سیاسی ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
بهنام موسیوندونویدکامران پس از گذشت سه روز بازداشت روز ۱۸شهریور ماه۱۳۹۳ با قید وثیقه‌هایی به ارزش به ترتیب هفتاد و صد میلیون تومان آزاد شدند.
دادسرای شهید مقدس برای گلرخ ابراهیمی نیز وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیتهای فیسبوکی تعیین کرد. وی نیز پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه در۵ مهر ماه ۱۳۹۳باتودیع وثیقه آزاد شد.
آرش صادقی دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی هم پس از تحمل ۶ماه حبس در انفرادی های بنددو الف سپاه و سپس بند ۸ زندان اوین در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳با تودیع قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد .
پیشتر وی در۲۰ مهرماه ۱۳۹۲ پس از سپری کردن ۱۹ ماه انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از زندان آزاد شده بود.
آرش صادقی در طول این مدت تحت فشار بازجویان برای اعتراف تلوزیونی قرار داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل