رسالت ما

فعالین سیاسی و مدنی سرمایه‌های گران‌بهای امروز و فردای ملت ما هستند؛ براین اساس حمایت و پیشتیبانی همه جانبه از آنان و خانواده‌هایشان، وظیفه‌ی ملی و انسانی تمامی انسان‌دوستان و مدافعان آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر است. آزادی ما و مردمان سرزمین‌مان در گرو بودن آنان و رهایی‌شان از بند حکومت‌های مستبد و ناقضین حقوق بشر و تمامیت‌خواه است؛ و همچنین سکوت ما جور بر انسان و یاری به استمرار و بقای سیستم‌های ضدبشری است.

کمپین “دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” فعالیت خود را در راستای آزادی فعالان سیاسی و مدنی و عقیدتی در بند آغاز نموده و در تلاش است با اطلاع‌رسانی و جمع‌آوری امضا و رساندن صدای بی‌گناهی این انسان‌های آزاده و آزاداندیش، به گوش نهادهای مدافع بشر و تمامی انسان‌های آزاده، گامی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و رسیدن به آزادی و برابری انسان ایرانی برداشته باشد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی یک نهاد مستقل بشر دوستانه، غیر حزبی و مردمی است و جمعی از فعالان و مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکم غیر انسانی اعدام، بدون در نظر داشتن وابستگی سیاسی، عقیدتی، هویتی و حزبی خاص و با توجه به ویژگی‌های مشترک انسانی‌شان، آغازگر و ادامه‌دهنده راهی است که در پایان به احقاق حقوق آزاد انسانی تمامی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی ختم می‌شود.

ما بر این باوریم که احکام غیر انسانی اعدام فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و در معنای عام، هرگونه اعدامی باید بلادرنگ متوقف شود و زندانیان سیاسی و مدنی و عقیدتی نیز آزاد شده و زمینه فعالیت بدون قید و شرط با نهایت آزادی بیان و اندیشه و ابراز عقیده برای ایشان در جامعه فراهم شود.

آغوش‌مان بر همگان باز است و همکاری‌ و همراهی و همصدایی‌تان را ارج می‌نهیم و پذیراییم.

ضرورت پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام

اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است و در همان حال هر روز اخبار جدیدی از مقاومت زندانیان مبارز و اعتراض‌هایی در داخل و خارج از کشور منتشر می‌شود.

تمام تلاش نهادهای امنیتی در تشدید فشار بر این زندانیان، در عین حال برای تضعیف و به خیال خود درهم شکستن این مبارزه‌ی گسترده‌ی اجتماعی است. دامنه‌ی وسیع بشتیبانی از زندانیان سیاسی و همدردی با خانواده‌های آنها، روحیه رزمنده‌ی خود زندانیان و استیصال شکنجه‌گران و مقامات حکومت را نشان می‌دهد.

وجود و اعمال فشارها و رفتارهای ضد انسانی که این روزها علیه زندانیان و به‌ویژه زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌شود، سیاستی است که از همان ابتدای سرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تاکنون علیه زندانیان سیاسی به صورت مداوم و سیستماتیک اعمال شده است.

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام، که ابتدایی‌ترین مطالبه مردمی است، تاکنون ثمرات زیادی در پی داشته است. در نتیجه‌ی این مبارزات اکنون ده‌ها وب‌سایت اطلاع‌رسانی، خبرگزاری، تشکل مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر به صورتی عملی و عینی، آشکارا به دفاع از زندانیان سیاسی می‌پردازند. امروز خواست “لغو مجازات حکم اعدام” در کنار خواست آزادی زندانیان سیاسی، به یک مطالبه اولیه مبارزات آزادی‌خواهانه در ایران تبدیل شده است.

به عنوان نمونه اعدام‌های سیاسی در کردستان، تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و استقرار حکومت جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود، اما بیشترین تعداد اعدام‌ها در این دوره بوده است؛ نخستین اعدام‌های کردستان در این دوران بازمی‌گردد به ۵ شهریورماه ۱۳۵۸، پس از آن و تنها تا سال ۱۳۷۰، در کردستان ۸۳۲ نفر تیرباران شده‌اند.

امروز پس از گذشت سه دهه از اسقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست دولت‌مردان در کردستان همچنان اعدام است.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بر این باور است که؛ اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت می‌گیرد. حکومت ایران اعدام را به مثابه‌ی اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال می‌کند و به اشکال و بهانه‌های مختلف، شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند، بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی‌های نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیج ایران در امان نیستند. اعدام‌های بدون دلیل، اعدام‌های شتاب‌زده و اعدام‌های خیابانی در ایران روزبه‌روز شدت می‌گیرد.

ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام‌های سیاسی در وهله‌ی اول، آزادی بدون قید و شرط فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی در وهله‌ی دوم و در نهایت توقف و حذف حکم اعدام به عنوان مجازات انسان‌ها هستیم. ما اجرای این اعدام‌ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شان تمام مردم ایران و به‌خصوص مردم کردستان می‌دانیم. اعدام‌های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران و به‌خصوص مناطق کُردنشین است. ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می‌شناسیم و درباره‍‌ی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می‌دهیم. اعدام یعنی ویران کردن پایه‌ها و بسترهای همزیستی گروه‌های اجتماعی در جامعه. ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فروگذار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه انسانی است.

ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد این زندانیان هستیم که بی‌گناه و در دادگاه‌های غیرعلنی، بدون داشتن وکیل مدافع و بدون حضور هیات منصفه محاکمه و برایشان حکم اعدام صادر شده و به سرعت این احکام از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. و همان گونه که روزبه‌روز بر آمار فعالین کُرد محکوم به اعدام افزوده می‌شود و دستگاه قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک آنها برآمده؛ بر این اساس مداخه‌ی موثر و حمایت تمامی انسان‌های آزاده، مدافعیت حقوق بشر، نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همچنین مجامع بین‌المللی می‌تواند در مقطع حساس زمانی کنونی، مانع از وقوع فجایع و تراژدی‌های انسانی دیگری شود.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید