بی خبری از وضیعت عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ

از وضعیت عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی که روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ از بند  زندان سروان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است کماکان اطلاعی در دست نیست.

کمپین فعالان بلوچ با تایید این خبر نوشته: «عمادالدین ملازهی ۹ روز است که به طور ناگهانی به “مکان نامعلومی” منتقل شده و مسئولان زندان سراوان از صحبت در این زمینه امتناع می کنند.خانواده این زندانی بارها با مسئولان مربوطه در این رابطه ارتباط برقرار کردند اما مسئولان از هر گونه پاسخ از محل نگه داری وی امتناع می کنند.»
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی بلوچ  گفته: “ایرج نوربخش سرپرست زندان سراوان روز پیش از آن عماد را تهدید کرده که به جایی منتقل خواهی شد که آرزوی مرگ کنی”
این منبع مطلع به کمپین فعلال بلوچ در ادام گفت: «در ابتدا به طور غیر رسمی اعلام شد که این زندانی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات سراوان منتقل شده است، اندکی بعد خبر غیر رسمی دیگری در مورد حضور این زندانی در قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد اما علیرغم این هیچ گزارش دقیقی در مورد محل نگه داری وی به بستگانش اطلاع داده نشده است.»

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ ۱ آذر ۱۳۹۵ در سراوان پس از آن بازداشت شد که طبق گفته نزدیکانش از ترور ناکام ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات جان سالم به در برد.

به گفته اطرافیان این زندانی وی در حالی که برای خرید یک دستگاه خشکشوی به سراوان سفر کرده بود افرادی با لباس شخصی به خودرو وی آتش گشودند که از قضا خلیل جهاندیده دوست وی در خودرو و خودش در طرف دیگر خیابان بوده که در این جریان خلیل جهاندیده کشته می شود و ماموران پس از اینکه متوجه عدم حضور وی در خودرو می شوند وی را بازداشت می کنند.

این زندانی پس از این اتفاق به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شده و دادگاه انقلاب سراوان برای وی و همپرونده وی حکم ۱۵ سال زندان صادر کرد که در دادگاه تجدید نظر این حکم باطل شده و از اتهامات تبرئه شد.

پس از آن برای نامبرده به قرار وثیقه حکم آزادی صادر شد اما این بار با مخالفت وزارت اطلاعات و دادستان سراوان مجددا پرونده وی به جریان افتاد و این بار به قاضی صادقی مهر سپرده شد.

بستگان این زندانی گفتند: قاضی صادقی مهر در هنگام محاکمه هیچ اطلاعی از حکم قبلی و تبرئه وی نداشته و صرفا بنابر پرونده وزارت اطلاعات مجددا برای وی ۱۰ سال حکم صادر کرده است که اکنون عمادالدین ملازهی با اعتراض به حکم مجددا در انتظار رای دادگاه تجدید نظر استان است.

پرونده عمادالدین ملازهی یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق زندایان و نقض آزادی های مدنی در منطقه است که جا دارد نهادهای حقوق بشری نگاه هر چه بیشتری به زوایای این پرونده و مداخله های وزارت اطلاعات برای محکومیت این زندانی داشته باشند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید