سال ۱۳۹۶، صدور و اجرای ۶۰ حکم اعدام در بلوچستان

 در سال ۱۳۹۶ اعدام دستکم ۱۸ زندانی بلوچ به ثبت رسیده است و از آمار بسیاری دیگر بخاطر ضعف وضعیت گزارشگری جامعه مدنی اطلاعی در دست نیست.

کمپین فعالان بلوچ با تایید این گزارش نوشته: «اکثر این اعدام ها تحت جرائم و اتهام های مربوط به مواد مخدر بودند و پس از آن به اتهام قتل. بیشتر اعدام های ثبت شده مربوط به زندان مرکزی زاهدان اند. و همچنین برای ۴۲ زندانی دیگر حکم اعدام صادر شده است.»

گزارشهای موردی در این زمینه:

-عبدالکریم شهنوازی – زندان مرکزی زاهدان – به اتهام قتل عمد – اعدام شد –  ۳خرداد ۱۳۹۶

-حبیب گل بیگی به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. ۴ خرداد ۱۳۹۶

-حسین ریگی ۵۰ ساله – از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان به اتهام قتل – – به دار آویخته شد. ۱۲ تیر ۱۳۹۶

-محمد شهنوازی فرزند حاج حسن زندان مرکزی زاهدان – اعدام شد- اتهام نا معلوم. ۲۱ تیر ماه ۹۶

-شریف ریگی – زندان مرکزی زاهدان -به اتهام قتل – اعدام شد. ۲۲ تیر۱۳۹۶

-شیخ محمد بلوچزهی ۵۰ ساله – زندان مرکزی زاهدان – اتهام قتل عمد – اعدام شد.۲۴ تیر ۱۳۹۶

– داد محمد دهقانزهی- زندان مرکزی زاهدان – اتهام مواد مخدر – بلوچ تبعه پاکستان- پس از گذراندن ۸ سال زندان-  اعدام شد – ۲۴ تیر ۱۳۹۶

– کبیر دهقانزهی (زمان دستگیری ۱۳ ساله) – زندان مرکزی زاهدان – اتهام مواد مخدر – بلوچ تبعه پاکستان- پس از گذراندن ۸ سال زندان در سن ۲۱ سالگی اعدام شد – ۲۴ تیر ۱۳۹۶

– یوسف بزرگ زاده – زندان مرکزی زاهدان – اتهام قتل عمد – پس از گذراندن ۱۱ سال در زندان -اعدام شد – ۲۵تیر۹۶

– ابراهیم دامنی- زندان مرکزی زاهدان – اتهام قتل عمد – پس از گذراندن ۶ سال در زندان-  اعدام شد – ۲۵تیر۹۶

– عبدالجلیل شهلی بر- زندان مرکزی ایرانشهر – اتهام مواد مخدر – پس از گذراندن ۷ سال – اعدام شد. ۲۵تیر۹۶

– آخرداد حملی فرزند جیهند در زندان چابهار – اتهام مواد مخدر – پس از گذراندن ۸ سال – اعدام شد. ۲۵تیر۹۶

– محمود دامنی- زندان مرکزی زاهدان – اتهام قتل عمد – اعدام شد – ۲۵تیر۹۶

– خیر محمد سادات ۴۶ ساله – زندان مرکزی زاهدان – اتهام مواد مخدر – پس از گذراندن ۸ سال – اعدام شد. ۳۱ تیر۹۶

– بشیر رسولی ۳۷ ساله – زندان مرکزی زاهدان – اتهام مواد مخدر – پس از گذراندن ۸ سال – اعدام شد. ۳۱ تیر۹۶

– جودا ریگی – زندان مرکزی زاهدان – اتهام مواد مخدر – پس از گذراندن ۷ سال – اعدام شد. ۱۶ مرداد

-مجید رم رودی ۲۵ ساله تحت جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام شد ۷ آبان ۹۶

-یاسر سالارزهی ۲۴ ساله به اتهام قتل  در زندان زاهدان اعدام شد. ۲۸ آذر ۹۶

 

۴۲ صدور حکم اعدام

همچنین برای ۴۲ زندانی بلوچ حکم اعدام صادر شده است که اکثرا به اتهام مواد مخدر و بسیاری از آنها متهم به اقدام علیه امنیت ملی و دارای احکام سیاسی اند.

گزارشهای موردی این بخش:

– جاوید دهقان -به اتهام  “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه” دادگاه انقلاب زاهدان – حکم اعدام – صادر شده توسط قاضی سید رضا جواد موسوی و قاضی مهران بامری . ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

– کریم اشترک، ۴۳ ساله متأهل – با اتهامات مربوط به مواد مخدر- اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– غلام محمد نورزهی۵۰ ساله متأهل- با اتهامات مربوط به مواد مخدر- حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– هاشم سنچولی ۲۵ ساله مجرد – ۴ سال پیش با اتهام محاربه از طریق حمل و نقل مسلحانه مواد مخدر دستگیر شده بود- حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– احمدعلی چوپول زهی فرزند غلام ۲۵ ساله مجرد – ۴ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر دستگیر شده بود حکم اعدام -توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– امیر ریگی فرزند عباس ۶۰ ساله متأهل از ۸ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد-حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– عبدالنبی علی زهی فرزند رویداد ۴۵ ساله متأهل- از ۵ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد – حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– نورالدین تیموری فرزند نورعلی ۲۸ ساله مجرد که از۵ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– نثاراحمد گله بچه ۳۹ ساله متأهل که از ۱۸ ماه پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد حکم اعدام  توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– شاه‌قاسم گله بچه ۱۹ ساله مجرد از ۱۸ ماه پیش یعنی زمانی که ۱۷ سال داشت وبا اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– حیدر گله بچه ۲۵ ساله متأهل که از ۱۸ ماه پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– خداداد ناروئی ۵۵ ساله متأهل که از ۲۰ سال پیش با اتهام قتل عمد در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– جاوید کریم کشته ۲۱ ساله مجرد که از ۳ سال پیش با اتهام قتل عمد در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– حسین کریم کشته۲۰ ساله مجرد که از ۴ سال پیش یعنی زمانی که ۱۶ سال داشت به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود و در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– جمعه رخشانی ۵۵ ساله متأهل که از۹ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– برای نوراحمد گاوخوره ۲۶ ساله متأهل که از ۳ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر  ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– عادل شیرانزهی، فرزند محمدامین ۲۵ ساله متأهل که از ۳ سال و ۴ ماه پیش با اتهام قتل عمد در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– محمد سراوندی۴۵ ساله متأهل که از ۵ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– یوسف ریگی۳۰ ساله متأهل که از ۴ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– نعمت الله براهویی ۳۲ ساله متأهل که از ۲ سال و نیم پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– پرویز میربلوچ‌زهی۳۶ ساله فرزند خداداد مجرد، که از ۴ سال پیش با اتهام قتل در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– جواد قاسمی ۳۴ ساله مجرد که از ۱۱ سال پیش با اتهام قتل عمد در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– مهدی عیروزایی۲۶ ساله مجرد که از ۶ سال پیش با اتهام قتل عمد در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– مجتبی انصاری ۳۴ ساله فرزند محمد متأهل که از ۵ سال پیش با اتهام آدم ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– ولی یوسف‌زهی ۲۳ ساله مجرد که از ۶ سال پیش یعنی زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشته با اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بود ودر زندان بسر می برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– امین میرزایی، ۲۶ ساله فرزند علی مجرد که از ۵ سال پیش با اتهام آدم‌ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– حامد سنچولی ۲۶ ساله فرزند اسماعیل مجرد که از ۵ سال پیش با اتهام آدم‌ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– اقبال شاهوزهی۲۴ ساله فرزند ولی، که از ۵ سال پیش با اتهام آدم ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر  ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– ماءالدین شاهوزهی۳۶ ساله فرزند ولی که از ۵ سال پیش با اتهام آدم ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– مهدی دوستی۳۳ ساله فرزند علی مجرد که از ۵ سال پیش با اتهام آدم ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– مجتبی سارانی۲۳ ساله فرزند نصرالله مجرد که از ۵ سال پیش با اتهام آدم ربایی در زندان بسر می‌برد، حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زابل. تاریخ انتشار خبر ۱۹خرداد  ۱۳۹۶

– ابوبکر رستمی  زندانی زندان مرکزی زاهدان- به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور- صدور حکم اعدام – توسط دادگاه انقلاب زاهدان. ۱ مرداد ۱۳۹۶

– سجاد بلوچ صدور حکم اعدام- اتهام اقدام علیه امنیت ملی – توسط دادگاه انقلاب زاهدان. ۱ مرداد ۱۳۹۶

– دنزو چاکری صدور حکم اعدام- اتهام اقدام علیه امنیت ملی – توسط دادگاه انقلاب زاهدان. ۱ مرداد ۱۳۹۶

-عبدالواحد دهانی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه” در زندان زاهدان به اعدام محکوم شد ۱۶ آبان ۹۶

-اسماعیل شه بخش، ۲۴ ساله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد ۱۷ آبان ۹۶

-درمحمد شه بخش ۳۰ ساله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد ۱۷ آبان ۹۶

-حیات الله نوتی زهی ۲۶ ساله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد ۱۷ آبان ۹۶

-حمزه نورزهی فرزند عبدالخالق؛ کودک مجرم تبعه افغانستان ساکن ایران که زیر ۱۸ سال بازداشت شده بود محکوم به اعدام است. ۱۹ ابان ۹۶

-امیر نورزهی پسر عمو و هم پرونده حمزه نورزهی در سن ۱۶ سالگی بازداشت شده بود محکوم به اعدام است. ۱۹ آبان ۹۶

– عبدالباسط دهانی اهل سوران زندانی زندان مرکزی زاهدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی حکم اعدام دریافت کرد – آذر ۹۶

– تایید حکم اعدام اسماعیل شه بخش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” توسط دیوان عالی کشور – ۲۳ بهمن ۹۶

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید