یک می نماد اتحاد کارگران و ستم‌دید‌گان جهان علیه استبداد و نابرابری

بیانیه زندانیان سیاسی زندان مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگر

٢٢ تن از زندانیان سیاسی زندان مهاباد با صدور بیانیه‌ای روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و این روز را نماد “اتحاد کارگران و ستم‌دید‌گان جهان علیه استبداد و نابرابری” اعلام کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، این زندانیان در بیانیه خود نوشته‌اند: “جنبش آزادی و برابری‌خواهی ایران به عنوان عنصری از جنبش جهانی ضد نابرابری در طول یک قرن اخیر در غالب احزاب، سازمان و جریان‌های مختلفی نسبت به آرمان‌های یک می ‌وفادار مانده و در مقابل استبداد شاهنشاهی و بعد‌ها استبداد دینی بعد از انقلاب ۵۷، مقاومت‌ نموده و هزینه‌هایی را متحمل شده است.”

نسخه‌ کامل متن بیانیه این ۲۲ زندانی سیاسی در پی می‌آید.

روز یک می را در شرایطی گرامی می‌داریم که استبداد و نابرابری، استعمار و استثمار در جهان همچنان ادامه دارد. آرمان کارگران آمریکایی که در این روز جان باختند به آرمانی جهانی بدل گشته است و این روز، یک می را به نماد اتحاد کارگران و ستم‌دید‌گان جهان علیه استبداد و نابرابری تبدیل کردند.

جنبش آزادی و برابری‌خواهی ایران به عنوان عنصری از جنبش جهانی ضد نابرابری در طول یک قرن اخیر در غالب احزاب، سازمان و جریان‌های مختلفی نسبت به آرمان‌های یک می‌ وفادار مانده و در مقابل استبداد شاهنشاهی و بعد‌ها استبداد دینی بعد از انقلاب ۵۷، مقاومت‌ نموده و هزینه‌هایی را متحمل شده است.

این جنبش که فراز و فرودهای تاریخی و گسترده‌ای را تجربه نموده، امروز هم به نوعی دچار شکاف درونی گشته و بدنه اپوزسیون ایران چه در داخل و چه در خارج کشور، دچار تشتت و پراکندگی نموده که این پراکندگی حوزه‌ی مفهومی و گفتمان سیاسی را تحت شعاع قرار داده و در مقابل شکل‌گیری جنبش واقعی و سراسری برای رهایی ایران به سدی بدل گشته است.

امید است جنبش دمکراتیک و دمکراسی‌خواهی ایران، با الهام گرفتن از روح بزرگ آرمان‌های یک می،‌ شکاف‌های مذکور را پر نموده و راه را برای تحقق ایران آزاد و برابر هموار نماید.

زندانیان سیاسی محبوس در زندان مهاباد

جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ – ۱ مه ۲۰۱۵

اسامی امضاکنندگان

١. محسن رمضانی

٢. احمد خاوندی

٣. اسکندر برده‌ریزه

۴. علیرضا رسولی

۵. عبدالرحمان رمضانی

۶. فاروق سامانی

٧. هاوری غزالی

٨. خضر رسول‌مروت

٩. جمال قادرنژاد

١٠. سید حسین پور مصطفی‌ اقدم

١١. یحیی فرهانی

١٢. امیر عبدالله‌زاده

١٣. یونس رسول‌علیا

١۴. واحد سیده

١۵. یوسف آب‌خرابات

١۶. سیامند کاوه

١٧. ادریس عزیزپور

١٨. عمر منزمی‌راد

١٩. چالاک کورده

٢٠. هیمن مصطفوی

٢١. همین حسین‌زاده

٢٢. عبدالرحمن معروفی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید