دو شهروند بوکانی آزاد شدند

دو شهروند بوکانی به نام های “عزیز و آمانج رشیدی” که در روز های گذشته از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان به اتهام “همکاری با احزاب کردی” بازداشت شده بودند، با تامین وثیقه آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷، دو شهروند بوکانی به نامهای “عزیز رشیدی” ۲۷ ساله و “آمانج رشیدی” ۲۹ ساله که  تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری از سوی ماموران اطلاعات شهرستان بوکان بازداشت شده بودند، با تامین وثیقه پس از اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.

اتهام این دو شهروند که نسبت برادری با یکدیگر دارند “همکاری با احزاب کردی” عنوان شده است.

نیروهای امنیتی با هدف سرکوب فعالین کرد و ایجاد رعب و وحشت در منطقه همواره فعالان مدنی را همواره با اتهامات همکاری با احزاب کردی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی احضار و بازداشت کرده است.

این درحالی است که بسیاری از بازداشت شدگان اظهار میکنند که این اتهامات هیچ پایه و اساسی نداشته و اعترافات آنان تحت فشار بازجویان نیروهای امنیتی بوده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید