مجید آذرپی برای تحمل حبس بازداشت و روانه زندان شد

مجید آذرپی، فعال سیاسی که از سوی دادگاه انقلاب به  شش و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از سوی ضابطان دادگستری بازداشت و روانه زندان شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ضمن تماس تلفنی از طرف مقام قضایی، از مجید آذرپی خواسته شده بود که برای پرداخت جریمه به دادسرای اوین مراجعه کند. اما پس از حضور در دادسرا، وی بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

مجید آذرپی در تایخ ۱۸ مهر ۱۳۹۴، ازسوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به “اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام و به ۶ سال و شش ماه حبس و ۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم وی را عینا و بدون تغییر، تایید کرد.

این فعال سیاسی در خردادماه ۹۴ توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و مدت دو ماه را جهت تکمیل پرونده و مراحل بازویی در بند دوالف سپاه مستقر در زندان اوین سپری کرده بود.

مجید آذرپی در تاریخ  ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ با تامین وثیقه ۷۰۰میلیون تومانی به صورت موقت از بند ۸ زندان اوین آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید