تجمع اعتراضی فدراسیون نهادهای مدنی شهر کویه در حمایت از مهاباد

تظاهرات فدراسیون نهادهای مدنی شهر کویه در اقلیم کردستان
در محکومیت مرگ فریناز خسروانی و حمایت از اعتراضات مردمی مهاباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید