۲۸۰۰۰ روز زندان و یک حبس ابد در زندان مهاباد

لیست مشخصات کامل ۲۶ زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مهاباد

نزدیک به ۲۸۰۰۰ روز تحمل حبس برای ۲۶ زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی مهاباد، از سوی دادگاه‌های انقلاب حاکمیت اسلامی ایران حکم صادر شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، احکام این تعداد از زندانیان سیاسی در مهاباد، در رابطه با اتهامات انتسابی مراجع امنیتی و اطلاعاتی در خصوص عضویت و یا هواداری از احزاب مخالف حکومت و همچنین سوابق فعالیت‌های مدنی، سیاسی و عقیدتی این فعالین صادر شده است.

گزارشگر ویژه کانون در مورد وضعیت زندانیان سیاسی مهاباد، از بلاتکلیفی زندانیان و رسیدگی نکردن دستگاه قضایی به پرونده این زندانیان، دادرسی مخدوش و اعتراض محکوم‌شدگان به احکام ناعادلانه علیه خود و همچنین نقض سیستماتیک حقوق آنها در زندان مهاباد گزارش داده است.

لیست مشخصات ۲۶ زندانی سیاسی محبوس در زندان مهاباد

نام و نام خانوادگی زندانی: فاروق سامانی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

تاریخ بازداشت: ۵ اسفندماه ۱۳۹۱

حکم: ۵ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: منصور آروند

نام پدر: رحمان

تاریخ تولد: ۱۳۵۳

تاریخ بازداشت: ۲۳ خردادماه ۱۳۹۰

حکم: حبس ابد

نام و نام خانوادگی زندانی: رحمان رمضان‌پور

نام پدر: ابوبکر

تاریخ تولد: ۱۳۶۸

تاریخ بازداشت: ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۲

حکم: ۵ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: هیمن غزال

نام پدر: رسول

تاریخ تولد: ۱۳۷۲

تاریخ بازداشت: ۱۴ مردادماه ۱۳۹۳

حکم: یک سال و ۶ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: یحیی سرخانی

نام پدر: عثمان

تاریخ تولد: ۱۳۵۸

تاریخ بازداشت: ۲۴ خردادماه ۱۳۹۱

حکم: ۳ سال و ۶ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: اسکندر برده‌زرد

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: ۱۳۵۹

تاریخ بازداشت: ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۶ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: چالاک کرده

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳

حکم: ۶ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: آرام محمدپور

نام پدر: محمدصالح

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳

حکم: ۲ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: امیر عبداله‌زاده

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۶ اسفندماه ۱۳۹۳

حکم: ۶ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: رحمان معروفی

نام پدر: رسول

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۱ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: لقمان سالک

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲

حکم: ۴ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: کاوه سالک

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲

حکم: ۴ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: جمال قادرنژاد

نام پدر: محمدامین

تاریخ تولد: ۱۳۵۵

تاریخ بازداشت: ۲۴ خردادماه ۱۳۹۱

حکم: ۵ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: عمر منجمی راد

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۵۱

تاریخ بازداشت: ۶ مهرماه ۱۳۹۰

حکم: ۱۰ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: یونس رسول علیا

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: ۱۳۵۸

تاریخ بازداشت: ۲۴ خردادماه ۱۳۹۰

حکم: ۴ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی:  سیامند کاوه

نام پدر: رحمان

تاریخ تولد: ۱۳۷۲

تاریخ بازداشت: ۱۹ مهرماه ۱۳۹۳

حکم: ۳ سال و ۴ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: حسین پور مصطفی اقدم

نام پدر: رحمان

تاریخ تولد: ۱۳۶۹

تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳

حکم: ۵ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: واحد سیده

نام پدر: عزیز

تاریخ تولد: ۱۳۵۴

تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲

حکم: ۲ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: یوسف آب‌خرابات

نام پدر: عزیز

تاریخ تولد: ۱۳۵۶

تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲

حکم: ۲ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: احمد خالندی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: ۱۳۶۶

تاریخ بازداشت: ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۲ سال زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: محسن حاج رمضانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۱۳۶۹

تاریخ بازداشت: ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۲ سال

نام و نام خانوادگی زندانی: رامین رضایی

نام پدر: مراد علی

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۳ ماه و یک روز

نام و نام خانوادگی زندانی: محمد سلیمانی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۲ سال

نام و نام خانوادگی زندانی: ادریس عزیزپور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۳

حکم: ۲ سال

نام و نام خانوادگی زندانی: علیرضا ر‌سولی

نام پدر: –

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: ۱۲ مردادماه ١٣٩١

حکم: ۳ سال و ۶ ماه زندان

نام و نام خانوادگی زندانی: خضر (شمال) رسول مروت

نام پدر: –

تاریخ تولد: –

تاریخ بازداشت: اسفندماه ١٣٩١

حکم: ۵ سال زندان

سیاوش آقایی گزارشگر ویژه «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» که خود از جمله زندانیان سیاسی سابق محبوس در زندان مهاباد بوده، در چندین بخش تصویر واقعی‌تری از زندان مهاباد داده است که در ادامه می‌خوانید.

موقعیت زندان مهاباد

زندان مهاباد در وسط شهر در نزدیکی اداره آموزش پرورش و دیواربه‌دیوار اداره راهنمایی و رانندگی قرار دارد و از سمت پشت، به رودخانه‌ای که از مرکز شهر مهاباد می‌گذرد قرار گرفته است.

بنای اصلی زندان ساختمانی دو طبقه است که طبقه اول شامل بند متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین معتادان دایم‌الخمر، کتابخانه و قسمت فرهنگی زندان و همچنین بند قرنطینه است.

طبقه بالا شامل ۵ بند و به شکل یو U (بیست و یکمین حرف از الفبای انگلیسی) طراحی شده است. از نظر استحکام در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد، بیش‌تر دیوارهای این طبقه ترک برداشته و فرسوده شده است.

ساختمان اداری زندان

قسمت اداری زندان مهاباد شامل ساختمانی سه طبقه، کاملا نو و تازه ساخت مجهز به امکانات سرمایشی و گرمایشی است و از طبقه دوم به بالا، مسلط به هواخوری زندانیان است و راحت می‌توان از پشت پنجره زندانیان را تحت نظر داشت.

ظرفیت و آمار زندان

آمار زندانیان متغیر است و مابین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر است. ظرفیت اصلی و واقعی کل زندان مهاباد کم‌تر از ۱۵۰ نفر است. نکته اینکه این آمار شامل بند معتادان دایم‌الخمر و بند زنان نمی‌شود.

امکانات رفاهی (سرمایشی و گرمایشی)

زندان مهاباد فاقد تمهیدات ایمنی و حتی کم‌ترین امکانات سرمایشی و گرمایشی است. در مواقع در فصل سرما، دمای هوای بندها بسیار سرد و در فصل گرما نیز بسیار گرم است. این زندان از نظر امکانات رفاهی و سرگرمی برای زندانیان، فاقد هرگونه امکاناتی است.

سالن ملاقات

ملاقات با زندانیان روزهای دوشنبه و چهارشنبه انجام می‌شود. سالن ملاقات زندان شامل دو بخش تلفنی و حضوری است. در قسمت تلفنی اکثر گوشی‌های تلفن خراب هستند و صدای طرفین به همدیگر نمی‌رسد و در آن تعداد کمی گوشی سالم وجود دارد که ملاقات‌کننده و ملاقات‌شونده، با حضور شخص سومی و همراه با یک سرباز در پشت سر باید گفتگو کنند.

در ملاقات حضوری به خاطر فضای کم و عرصه تنگ، هر بار به تعداد ۱۰ نفر و به مدت نیم ساعت و حتی کم‌تر، اجازه ملاقات داده می‌شود و سالن به شدت توسط ابزار کنترل الکترونیکی مانند دوربین مدار بسته و همچنین حضور فیزیکی سربازان و ماموران زندان کنترل می‌شود. برخی اوقات به هدف درهم شکستن روحیه‌ی خانواده‌ها و شکنجه روانی زندانیان، ماموران انتقال زندانی، با بد و بیراه گفتن و استفاده از الفاظ رکیک، ملاقات‌کننده را به بیرون و زندانی را به داخل زندان می‌برند.

تغذیه زندانیان

با توجه به اینکه تغذیه زندانیان، با تغییر فصول متغیر است، ولی بیش‌تر غذاهای زندان با مواد اولیه بی‌کیفیت تهیه می‌شود و در اکثر اوقات قابل مصرف نیست و زندانی باید با هزینه شخصی، مواد اولیه‌ی تهیه غذا را با قیمتی دو تا سه برابر نرخ‌های معمول بیرون از زندان، تهیه کند.

فضای بازپروری و آموزشی

فضای بازپروری و آموزشی زندان مهاباد شامل یک کارگاه کار با چوب است که به علت فضای کم اختصاص داده شده به کارگاه (که ابعادی کم‌تر از ۱۲ مترمربع است) گنجایشی کم‌تر از ۵ نفر دارد و به علت نبود وسایل کار و آموزشی، درب این کارگاه بیش‌تر اوقات بسته است؛ همچنین اگر باز باشد، در اختیار محکومین قدمی با حبس‌های طویل‌المدت قرار می‌گیرد و در واقع زندان مهاباد فاقد فضای بازپروری و آموزشی است.

بهداری زندان

بهداری زندان مهاباد توسط یک پزشک عمومی به نام «دکتر خالندی» اداره می‌شود که زندانیان برای ملاقات با وی و گرفتن ویزیت، باید یک روز پیش‌تر، اقدام به نام‌نویسی کرده باشند. روزانه به تعداد کمی از ندانیان بیمار، اجازه ملاقات با پزشک و معاینه داده می‌شود. در برخی از مواقع زندانی برای یک سرماخوردگی ساده باید ۵ روز در نوبت منتظر بماند و در صورت موفق شدن، به علت کمبود و یا نبود دارو در داروخانه‌ی زندان، زندانی باید منتظر آمدن دارو بماند. در مواقعی که دارو موجوذ است، بیش‌تر از سه عدد قرص عفونت داخلی و دو عدد قرص مسکن به زندانی تحویل داده نمی‌شود.

بند زنان

تعداد زنان محبوس در بند زنان زندان مهاباد، نزدیک به ۵۰ زندانی زن است که همراه آنها تعدادی کودک زیر سه سال نیز در بند زنان نگه‌داری می‌شود.

مرخصی زندانیان

با توجه به قوانین موجود، مرخصی به زندانیان، با قرار وثیقه‌های بسیار سنگین داذه می‌شود که در بیش‌تر موارد، زندانی قادر به پرداخت مبلغ وثیقه نیست. با توجه به سخت‌گیری بیش از اندازه در خصوص مرخصی و اشتغال زندانیان، که از حقوق اولیه هر زندانی است، زندانیان سیاسی از برخورداری و استفاده از این دو حق محروم هستند.

اشتغال

زندانیان عادی با توجه به حکم صادره برای زندانی، باید زمان مشخصی را به عنوان نیمه‌وقت (پاره وقت، نیمه‌باز) در ۷ روز هفته، به مدت ۴ یا ۵ روز، در قسمت‌های اداری زندان، به عنوان نظافتچی و آبدارچی در آشپزخانه و به صورت کارگر به کار گمارده می‌شوند. ساعات کاری از ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر است و پس از طی کردن مدتی، به زندانی اشتغال تمام‌وقت (تمام باز) داده می‌شود که با توجه به وضعیت بیکاری و تورم بالای کشور، باید ماهیانه پولی به حساب زندان ریخته بشود.

بند سیاسی

بند سیاسی زندان مهاباد، در نزدیکی سرویس بهداشتی و توالت قرار دارد و به علت گرفتگی لوله‌های فاضلاب و استاندارد نبودن سرویس‌های عمومی، بوی نامطبوع و آزاردهنده‌ای دایما در فضای این بند وجود دارد. زندانیان سیاسی در بند سیاسی، همراه با متهمان مربوط به جرایم مواد مخدر و دیگر جرایم خطرناک و غیر سیاسی نگهداری می‌شوند. بیش‌تر زندانیان سیاسی این بند، بدون اطلاع قوه قضاییه و سازمان امور زندانیان، مستقیما زیر نظر اداره اطلاعات، از این بند وارد، خارج و منتقل می‌شوند.

وضعیت بهداشت و نظاقت زندان

بندهای زندان مهاباد، از لحاظ تمیزی و نظافت وضعیت نامناسبی دارند. به دلیل کهنه بودن موکت‌ها، نم داشتن کف بند که پر از حشرات موذی مانند سوسک و دیگر حشرات ریز و ناقل بیماری است، این زندان در شرایط اسفناکی از سطح بهداشتی و نظافت برخوردار است؛ مسوولان زندان هیچ توجهی به اعتراض زندانیان نمی‌کنند.

وضعیت استعمال دخانیات

با وجود اینکه استعمال هرگونه دخانیات در داخل زندان ممنوع است، ولی سیگار (قاچاقی) به طور فزاینده‌ای در زندان مهاباد موجود است. کارمندان و اعضای پرسنل زندان مهاباد، انواع سیگار را به داخل زندان وارد می‌کنند و با چندین برابر قیمت واقعی به زندانیان به فروش می‌رسانند و تجارت پرسودی عاید این اشخاص می‌شود. سیگاری که در بیرون از زندان بسته‌ای به مبلغ دو هزار تومان عرضه می‌شود، در زندان به قیمت سرسام‌آور ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت یک نخ سیگار بسته به نوع مارک سیگار، از ۱۰ هزار تا ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. به خاطر اینکه زندانیان بتوانند سیگار خریداری کنند و هیچ پولی رد و بدل نشود، هر زندانی باید به اندازه پول سیگار، از فروشگاه زندان، کارت تلفن خریداری کند و در صورت خرید سیگار، به طور بسته‌ای با دادن یک شماره کارت، باید پول برای شخص کارت به کارت کند و در این صورت است که سیگار به زندانیان فروخته می‌شود. بیش‌تر زندانیان به تنهایی قادر به خریدن سیگار نیستند و چند نفری اقدام به خرید می‌کنند. در این رابطه هیچ مسوولی از قاضی ناظر بر زندان تا رییس زندان مهاباد، با وجود اعتراض برخی از زندانیان و شکایت کردن از برخی از پرسنل این زندان، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و پرسنل متخلف با این تجارت پر سود، از زندانیان سوءاستفاده می‌کنند.

گزارش از سیاوش آقایی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید