ممانعت از درمان بینایی و دندان ایرج محمدی زندانی سیاسی

از درمان بینایی و عفونت دندان زندانی سیاسی « ایرج محمدی » ممانعت به عمل آمده است.

بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴« ایرج محمدی » زندانی سیاسی زندان زاهدان به علت عفونت دندان به بهداری زندان مراجعه نموده و خواهان درمان دندان خود به علت درد شدید شده است.
درمان این زندانی سیاسی با ممانعت «یوسفی» رئیس بهداری زندان مواجه شده است.
بر اثر عدم درمان و رسیدگی پزشکی این زندانی سیاسی پس از گذشت ۱روز صورت وی به علت عفونت شدید متورم شده است و تورم آن به حدی است که چشم راست او تا حد زیادی بینایی خود را از دست داده است.
علیرغم گذشت چندین روز از بیماری و شدت یافتن آن، همچنان از درمان و انقال این زندانی سیاسی به بیمارستانهای خارج از زندان ممانعت به عمل می آید.
مراجعات این زندانی سیاسی به رئیس زندان و سایر زندانبانان تا به حال بی نتیجه بوده است و او همچنان بدون درمان به حال خود رها شده است.
« ایرج محمدی » به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده است و تا کنون ۷ سال از حبس خود را سپری کرده است.
این زندانی سیاسی بارها موردضرب و شتم شدید از سوی زندانبانان قرار گرفته است به طوری که بارها وی را دست‌بند و پاپند زده و در مقابل آفتاب سوزان زاهدان نگهداشته و با لوله‌های پلاستیکی آب (معروف به لوله سبز) مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
زندانیان سیاسی در زندان زاهدان تحت شدیدترین فشارهای غیر انسانی زندانبانان این زندان قرار دارند.
، اکثر زندانیان سیاسی بیمار در این زندان از درمان محروم هستند، و با هر اعتراضی نسبت به شرایط غیر انسانی خود با انتقال به بند قرنطینه و شکنجه های غیر انسانی مواجه می شوند.
پیش تر یکی از زندانیان این زندان به “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” گفت است ” فشارها ،اذیت و آزارها و محدودیتها توسط «بابایی رئیس سازمان زندانهای استان»، «محمد مرزیه دادستان زاهدان»،«خسروی رئیس زندان»، «غلامی رئیس اطلاعات زندان» و «یوسفی رئیس بهداری زندان »علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود. این افراد از مسوولانی می باشند که در اعدام، شکنجه و اذیت و آزار زندانیان نقش مستقیم دارند و دستورات مقامات بالا را اجرا می کنند.
همین این منبع افزوده است “گارد زندان به صورت متناوب به سلولها یورش میبرد و آنها را مورد ضرب و جرح و توهین قرار میدهند و حداقل وسایل شخصی زندانیان را تخریب و یا با خود میبرند. نهادهای امنیتی و مسوولان قضای وضعیت این زندان را به وخامت کشانده و فشارهای خود را بر زندانیان سیاسی افزایش داده؛ از جمله آلوده و خطرناک کردن فضای زندان با استفاده از پخش مواد مخدر و اجیر کردن کسانی که سابقه جنایی دارند، به طوری که روزانه در موقع هواخوری مزاحم زندانیان سیاسی میشوند”.
از سوی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات زندانیان سیاسی را فرامیخوانند و برای ساعتهای متمادی آنها را مورد بازجویی و توهین و ضرب و شتم قرار میدهند. گفته میشود بازجویان وزارت اطلاعات و مسئولان زندان شرایط غیرانسانی و طاقت فرسایی علیه زندانیان به طور عام و به ویژه علیه زندانیان سیاسی بوجود آورده اند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید