۱۹ ساله

یک سال زندان

صبا کردافشاری

۲۳ ساله

یک سال

یاسمن آریانی

شش ماه

مژده رجبی

یک سال

آذر حیدری

یک سال

نیلوفر هومان‌فر

آزادشده

دو سال تعلیقی

الهه بهمنی

آزادشده

دو سال تعلیقی

حدیث صبوری

شش ماه

محمدحسین مالزیری

شش ماه

سامان زندیان

شش ماه

اردلان نادعلی زاده

شش ماه

حسین سلگی

شش ماه

عادل فلاحت

شش ماه

فرزاد نصیری

شش ماه

مجید رضایی

یک سال

فرشید سعیدی

یک سال

فرشید رستمی

یک سال

سید محمد فلاح جای

شش ماه

شهاب صفاری

دو سال

حسین دژانگاهی

سه سال

مجید کریم‌نژاد

شش ماه

پوریا ناصریخواه

شش سال

برزان محمدی

دو سال

محمدحسین سپاسی

شش ماه

طاهر بادپا