اسفندیار امینی: ۱۸ سال است که از محل حقآبه‌های کشاورزان اصفهان، آب به یزد برده می‌شود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص تجمعات کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود گفت که حقآبه‌ کشاورزان از سوی وزارت نیرو فروخته شده است.

با گذشت بیش از دو ماه از آغاز دور جدید تجمعات کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود در اصفهان ایران در اعتراض به پایمال شدن حقآبه‌های قانونی‌شان از سوی وزارت نیرو، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی این استان اعلام کرد که حقآبه‌ کشاورزان از سوی وزارت نیرو فروخته شده است.

وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: “کشاورزان از مجلس و دولت ناامید شده‌اند. آنها فکر می‌کنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند. آنها چون به ناامیدی رسیدند خودشان تصمیم گرفتند که جلوی هر مجموعه‌ای که از حقآبه‌های آنها برداشت می‌کند را، بگیرند.

این مقدار آبی که دولت در اختیار دارد کفاف شرب اصفهان را هم نمی‌دهد و طبق قانون، بقیه آن را باید از حقآبه‌دار خریداری کند اما اکنون به زور دارد برداشت می‌کند.

اکنون ۱۸ سال است که از محل حقآبه‌های کشاورزان، آب به یزد برده می‌شود. این امر موجب تعطیلی کار و معاش کشاورزان شده است. آنها هزاران مشکل در حیات‌شان پیدا کرده‌اند و بیشتر از ۱۸ سال هم نمی‌توانند مدارا کنند. اکنون هم کشاورزان خواستار آن هستند که تا پایان دو روز آینده، به مطالبات آنها جامه عمل پوشانده شود”.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید