آرام و فواد زندی دو فعال کارگری آزاد شدند

آرام و فواد زندی دو فعال کارگری صبح روز شنبه ۹ خردادماه ۱۳۹۴ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو فعال کارگری ظهر روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه۱۳۹۴،با یورش ماموران لباس شخصی به منزل بازداشت شده بودند.

برگرفته از کمیته همانگی برای ایجاد تشکلهای کارگری

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید