درخواست خانواده کاووس سید امامی برای حضور در تلویزیون

خانواده کاووس سید امامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست که  در چهارم بهمن و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و تنها دو هفته بعد از بازداشت به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، در نامه‌ای به دادسرا خواستار حضور در تلویزیون و پاسخگویی به اتهامات مربوط به آقای سیدامامی شدند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سید امامی در نامه ای به بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته است: برابر اصل ۲۲ قانون اساسی که در ماده ۳۰ الحاقی به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما تجسم یافته است درخواست رعایت حقوق قانونی برای امکان پاسخگویی به مواردی که از صدا و سیما پخش شده است را دارم.
این وکیل دادگستری در نامه خود اضافه کرده است: همان گونه که مستحضرید ماده ۳۰ الحاقی به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما بیانی دارد که چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص باشد یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود مدعی می تواند اعتراض خود را کتبا به صدا و سیما منعکس کند و این سازمان در صورت قبولی اعتراض ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه و حداقل ۲ برابر زمان اصل مطلب در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش کند.
درفشان که پیشتر به وکالت از خانواده سید امامی از رئیس و معاون صدا و سیما و همچنین مدیر پخش شبکه دو و عوامل تهیه مستندی تحت عنوان «منطقه ممنوعه» به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است افزود: اگر صدا و سیما و طرف مقابل به توافق نرسند مدعی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین و افترا منعکس کند و شورای موظف است در اسرع وقت به مسئله رسیدگی کرده، در صورتی که حق را به ذینفع دهد، نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و این سازمان موظف است پاسخ ذینفع را به شرط آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد به طور رایگان پخش کند.
وکیل مدافع خانواده سید امامی توضیح داد: در نامه ای که به بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه نوشتیم کتبا اجرای ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صدا و سیما را درخواست کردیم تا طبق قانون به موکلانم فرصت حضور و پاسخگویی در همان برنامه داده شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید