اعتصاب غذا شماری از زندانیان در اعتراض به عدم رعایت قانون تفکیک جرائم/ گزارشی از زندان شیبان اهواز

شماری از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز شب چهارشنبه گذشته در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی در این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷،شماری از زندانیان در اعتراض به عدم تفکیک جرائم در زندان شیبان اهواز دست به اعتصاب غذا زدند.

گزارش شده که این اعتصاب غذا با مخالفت و آزار و اذیت مسئولان زندان همراه بوده است.

کمپین به هویت چند تن از معترضانی که در اعتصاب غذای تر به سر می‌برند دست یافته است.

اسامی این زندانیان به شرح زیر است:
على ساعدى محکوم به اعدام
محمد على عمورى
سید جابر آلبوشوکه
سید مختار آلبوشوکه
عبدالزهراء هلیچى
یحیى ناصرى
ناظم بریهى
عبدالامام زایرى

گفته می‌شود به دنبال شدت گرفتن اعتراضات و اعتصابات زندانیان، مسئولین زندان شماری از زندانیان را به بندهای دیگر منتقل کرده‌اند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید