محدودیت تماس تلفنی زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین

زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین از روز شنبه ۹ شهریورماه ۹۸ امکان تماس تلفنی ندارند.

بنا به گزارش روز سه‌شنبه «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، اخیراً فرمی در اختیار تمامی زندانیان زندان اوین قرار گرفت که طبق آن زندانی بایستی تنها ۷ شماره تماس به زندان معرفی کند و کارت تلفنی تحت عنوان ”کارت هوشمند تلفن زندان” تحویل بگیرد که به جز آن ۷ شماره از قبل تعیین شده امکان تماس با شماره دیگری را نداشته‌باشد.

زندانیان سیاسی زندان اوین از جمله جعفر عظیم زاده از تکمیل این فرم خودداری کردند.

به دنبال امتناع زندانیان سیاسی از تکمیل فرم طرح کارت هوشمند تلفن، دیگر هیچ کارت تلفنی در اختیار این زندانیان قرار نگرفته و از روز شنبه هیچگونه تماسی با خانواده و خارج از زندان نداشته اند.

این موضوع موجبات نگرانی خانواده زندانیان سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین را پدید آورده است.
گفته می‌شود، مسئولین زندان از این طریق قصد دارند تا تماس‌های زندانیان بسیار کنترل شده صورت گیرد و زندانیان امکان هیچگونه ارتباطی با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی نداشته باشند و از این طریق اخبار داخل زندان مسکوت بماند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید