گزارشی از وضعیت حبیب پیرمحمدی، زندانی محبوس در وکیل آباد مشهد/ اسناد

حبیب پیرمحمدی گرمابفسلی، زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد که توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ۲۲ سال زنان محکوم‌شده است، علیرغم اعتراض به‌حکم صادره و با توجه به عدم تأمین وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی توسط خانواده از تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در بازداشت و زندان بسر می‌برد.

این زندانی در تیرماه سال گذشته پس از ۱۰۳ روز بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل‌آباد منتقل‌شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حبیب پیرمحمدی شهروند اهل تربت‌جام، توسط شعبه چهارم  دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری در اسفندماه سال گذشته به ۲۲ سال زندان محکوم‌شده است.

آقای پیرمحمدی، غروب روز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۶، در چاپخانه محل کارش توسط مأموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل‌شده بود.

این زندانی محبوس در بند سه زندان وکیل آباد مشهد در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۷، توسط شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد، تفهیم اتهام شده و قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای وی صادر شد.

شعبه چهار دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، در تاریخ ۵ اسفند ۹۷، این شهروند اهل تربت‌جام را بابت اتهامات اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی (پنج سال)، فعالیت تبلیغی علیه نظام (یک سال) عضویت در گروه‌های فضای مجازی هوادار داعش (یک سال) بغی با وصف دستگیری قبل از درگیری (پانزده سال) زندان محکوم کرد.

در صورت تأیید این حکم  ۱۵ سال از آن  بابت اتهام «بغی» به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، قابل‌اجرا خواهد بود.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال گذشته ۱۳ روز پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی این زندانی به‌حکم صادره اعتراض کرده، اما پس از گذشت بیش از ۶ ماه نیم از آن تاریخ هیچ‌گونه رسیدگی در خصوص پرونده وی صورت نگرفته است.

علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده توسط وکیل، خانواده و همسر این زندان جهت رسیدگی به وضعیت پرونده و کاهش مبلغ وثیقه سنگین تعیین‌شده تاکنون هیچ‌گونه تغییری در وضعیت پرونده آقای پیرمحمدی، صورت نگرفته است.

به گفته یک منبع مطلع به کمپین، رای دادگاه بر اساس گزارش ستاد خبری اداره اطلاعات مشهد صادره شده است که این گزارش بر اساس اعتراف در مدت ۱۰۳ روز بازداشت این شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحت فشار و شکنجه های روحی و جسمی از سوی بازجویان ادراه اطلاعات اخذ شده است.

محمد پیرمحمدی، متولد خرداد ماه ۱۳۶۹ متاهل و داری یک فرزند ۲۱ ماه است و بر اساس گزارش منابع آگاه  از زمان بازداشت وی ، خانواده در وضعیت بد اقتصادی بسر می برند.

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید