رضا دبیریان از کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد

.campain.info -neyshekar_hafttape

رضا دبیریان، کارگر نیشکر هفت تپه، پس از مراجعه به دادگستری شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شد

بنا به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، رضا دبیریان، کارگر نیشکر هفت تپه، پس از مراجعه به دادگستری شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شد. این کارگر نیشکر هفت تپه به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت رضا دبیریان بنابر دستور قضایی برای هفتاد دوساعت جهت تحقیقات صورت گرفته است.

قابل ذکر است سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پرونده سازی کارگران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا دبیریان شده است.

تماس:@ErtebatPayam

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 1 =