درخواست بیش از ۱۶۰ روزنامه نگار،شاعر،محقق و فعال مدنی آذربایجانی جهت اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی

bayaniyeh-campain.info

بیش از ۱۶۰  روزنامه نگار، شاعر، محقق و فعال مدنی آذربایجانی در نامه ای خطاب بهسیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار موافقت با مرخصی همۀ زندانیان سیاسی شدند.

در این نامه که با امضای بیش از ۱۶۰ نویسنده، شاعر،محقق، روزنامه نگار و فعال مدنی آذربایجانی منتشر شده، ضمن تشریح وضعیت نگران کننده شیوع ویروس کرونا در جامعه و زندان‌های ایران خواستار موافقت با مرخصی همۀ زندانیان سیاسی بالاخص فعالین آذربایجانی محبوس، برای در امان ماندن از این بیماری مهلک شده‌اند.

در قسمتی از این نامه آمده است :
«اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، به مثابه اقدام مثبت و انسان دوستانه در نزد خانواده‌های زندانیان، افکارعمومی کشور و مجامع جهانی تلقی خواهدشد».

در ادامه نامه این ۱۶۰ روزنامه نگار، شاعر، محقق و فعال مدنی آذربایجانی را بخوانید:

«بسمه تعالی
ریاست محترم قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
باسلام و احترام
همانطوریکه استحضار دارید،بیماری مهلک کُرونا-ویروس بیش ازیک ماه است که درکشورشایع شده وبه سرعت درشهرهای مختلف کشورگسترش یافته است.به رغم تمام تمهیدات لازم ازسوی وزارت محترم بهداشت وسایر ارگانهای ذیربط،منجر به مبتلاشدن چند هزارنفر و فوت دهها نفرشده است!

دراین بین گزارشهای بسیار نگران کننده ای ازابتلای مأمورین و پرسنل زندانهای مختلف کشور و محبوسین در این زندانها منتشرمیشود! مأمورین وپرسنل زندانها که به صورت طبیعی با محیط خارج از زندانها درارتباط وتردد هستند؛ خواه-ناخواه میتوانند ناقل ویروس این بیماری مهلک به داخل زندانها شده،سبب ابتلای خود و زندانیان گردند.کما اینکه اخبار شیوع این بیماری دربرخی از زندانهای کشور نیز شنیده میشود.

حتماً عنایت دارید که لوازم بهداشتی وضدعفونی کننده برای مقابله با این بیماری درسطح جامعه کمیاب، بعضا نایاب وبسیارگران شده است.طبیعتا این کمبودها درداخل زندانها بیش ازدرون جامعه خواهد بود. و به لحاظ اینکه محبوسین درزندانهای کشوردرمحیطی بسته، درارتباط نزدیک با یکدیگر وبا تراکم زیاد وجمعی نگهداری میشوند؛ زندانها عملاً بیشتر از محیط خارج درمعرض آلودگی قرار دارند! به همین دلیل خطر ابتلای محبوسین هم سرعت وشدت بیشتری خواهد داشت!

لذا همانطوریکه در تصمیمات قبلی خود نیز اعلام نموده اید، ضرورت دارد با اعطای مرخصی به همۀ زندانیان سیاسی به دور از تبعیض، سلایق، مدت و میزان محکومیت و…از وقوع فاجعۀ بزرگ انسانی درزندان جلوگیری شود. اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، به مثابه اقدام مثبت وانسان دوستانه در نزد خانواده های زندانیان، افکارعمومی کشور و مجامع جهانی تلقی خواهدشد.
ما روزنامه نگاران،شعرا، نویسندگان، محققین و فعالین مدنی آذربایجانی امضاکنندۀ این درخواست، بنا به دلایل فوق خواستاراعطای مرخصی به کلیۀ زندانیان سیاسی،بالاخص فعالین مدنی دربند آذربایجانی هستیم:

۲۰اسفند- ۱۳۹۸- بااحترام- اسامی درخواست کنندگان:

file:///C:/Users/Elham/Downloads/Telegram%20Desktop/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%20%2020-12-1398.pdf»

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید