تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان زندان مرکزى اهواز (شیبان)

خانواده هاى زندانیان زندان مرکزى اهواز (شیبان) در اعتراض به بى خبرى از سرنوشت فرزندان و بستگانشان در مقابل این زندان تجمع و اعتراض کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، خانواده هاى زندانیان زندان مرکزى اهواز (شیبان)، در اعتراض به بی خبری از سرنوشت فرزندان و بستگانشان بعد از اعتراضات زندانیان در ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، در مقابل این زندان تجمع اعتراضی برپا کردند.

به نقل از یک منبع مطلع، ده ها تن از زندانیان سیاسى زندان مرکزی شیبان، در اعتراضات اخیر زندانها، مجروح شده و هم اکنون در قرنطینه بسر مى برند. بعضى از زندانیان به دلیل برخورد غیر قانونى نیروهاى امنیتى و مسئولین زندان و وارد نمودن اتهام “تحریک زندانیان به شورش” و باز کردن پرونده های جدید برای ایشان اقدام به اعتصاب غذا کرده اند.

بنا به گزارشهاى فعالان حقوق بشر از اهواز؛ براى ۷۵ نفر از زندانیان بند ۵ زندان شیبان پرونده سازى شده و از آنها خواسته که غرامت اموال تخریب شده در این زندان در اثر آتش سوزى را پرداخت کنند.

عبدالرضا عبیداوى، سید موسى موسوى، مصطفى صوفى، سید سالم آلبوشوکه، سید یابر آلبوشوکه، سید مختار آلبوشوکه، محمد على عمورى نژاد، معین خنافره، سجاد دیلمى، حسین حردانى، فلاح چلداوى، ستار سوارى، جاسم حیدرى، جمیل حیدرى، على سوارى، محمد حیدرى، اسکندر مقدم، على جنادله، على مجدم، قاسم سوارى، سید انور آلبوشوکه، خالد سوارى، على عیاشى، على سداوى، مصطفى صوفى و زندانیان دیگر بعد از اعتراضات به مکان نامعلومى منتقل شده و سپس به قرنطینه زندان شیبان بازگردانده شده اند. بعضى از این زندانیان على رغم مجروح بودن به قرنطینه منتقل شده اند.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید