یورش گارد زندان به زندانیان عادی بند ۳ زندان رجایی شهر

ظهر روز جاری پنجشنبه ۱۸ تیر ماه زندانیان عادی بند ۳ زندان رجایی شهرکرج از سوی گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ساعت ۱۱ ظهر روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه۱۳۹۴زندانیان عادی بند ۳ زندان رجایی شهرکرج در گرمای بیش از ۴۰ درجه در ماه مذهبی “رمضان” از سوی مامورین گارد زندان به سرکردگی «زلفعلی»، «امیریان»، «باقری»،به بهانه بازرسی زندانیان عادی در حیاط هواخوری مورد ضرب و شتم شدید قرارگرفته اند.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان در گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت “شدت ضرب و شتم حاصله از سوی مامورین زندان و صدای مشت و لگد و فریاد زندانیان تا حدی بوده است که در سالن ۱۲بند زندانیان سیاسی و عقیدتی که در مجاورت هواخوری بند ۳ که در ساعات مختلف از سوی سالن های این بند مورد استفاده قرار می گیرد به گوش می رسیده است”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید