منوعیت استرداد مریوان کرکوکی به عراق از جانب وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات از استرداد «مریوان کرکوکی» زندانی سنی به عراق جلوگیری می کند.
به گزارش کمپین دفاع اززندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سنی در دادگاه انقلاب تهران از سوی قاضی «مقیسه» به ۳۳ سال زندان محکوم شده است.پیش تر به دفعات متعدد به وی وعده داده شده بودکه هرگاه توافقی ما بین ایران و عراق در استرداد زندانیان صورت بگیرد شامل حال وی خواهد شد واو را تحویل مسوولین مربوطه در عراق خواهند داد.
اما پس از توافق صورت گرفته مبنی بر اینکه هر کدام از زندانیان به در خواست خودشان می توانند ادامه محکومیتش را در کشور خود به سر ببرند، ورزارت اطلاعات از تحویل این زندانی ممانعت کرده و اعلام کرده است ” چنین فردی در ایران زندانی نمی باشد”
«مریوان کرکوکی» با اسم «نجف عبدالرحمن» در ایران زندانی می باشد.
وزارت اطلاعات از این امر کاملا با خبر است که «نجف عبدالرحمن» همان «مریوان کرکوکی» است.
بنا به اظهارات این زندانی سنی مذهب وی تا کنون حدود ۲۰ نامه به “دادستان”، “دادیار”، “مسوولین”، “وزارت اطلاعات” و “سفارت عراق” جهت رسیدگی به استردادش به عراق نوشته است اما هیچ کدام از نامه ها تاکنون از باجلوگیری مسوولین از زندان خارج نشده است.
«مریوان کرکوکی» معروف به «نجف عبدالرحمن» در ۹ آذر ماه ۱۳۹۱ در تهران به اتهام نداشتن پاسپورت بازداشت و پس از گذشت یک شب در آگاهی شاپور به زندان اوین انتقال داده شد.

وی پس ازگذشت حدود ۷ ماه زیر شکنجه های جسمی و روحی وزارت اطلاعات از سوی قاضی «مقیسه» در دادگاه انقلاب بدون وکیل مدافع به ۳۳ سال حبس با اتهامات واهی محکوم و به سالن ۱۰ زندان رجایی شهر منتقل شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید